Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163

1. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015г.

2. Отчет за общия размер на изплатените компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми за 2016г.

3. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015 за 2017г.

4. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2017г.

5. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по-намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015 за 2018г.

6. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2018г.

7. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по-намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03. 2015 за 2019г.

8. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2019г.

9. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2020 година

10. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2021 г.

11. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2021 г.

12. Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2022 г.

13. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2022 г.

14.Информация за сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, съгласно чл. 71, т. 2 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2023 г.

15. Информация за общия размер на изплатените от Община Русе компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, съгласно чл. 71, т.3 от Наредбата, приета с ПМС 163 от 29.03.2015г. за 2023 г.


https://www.livechatalternative.com/