Пропускане до съдържанието на страницата

Общественият съвет по околна среда в Русе обсъди бъдещето на брикетената фабрика, Водния цикъл и качеството на въздуха

вторник, 22 ноември 2022

 

 

В понеделник бе проведено заседание на Обществения съвет по околна среда в Русе. Обсъдени бяха дейността на брикетената фабрика в Източна промишлена зона, напредъкът по Водния цикъл и работата на станциите, следящи качеството на въздуха.

В срещата участва Иван Тончев, представител на фабриката, който обясни, че е налично инвестиционно намерение за преместване на производството. На ул. „Потсдам“ предстои да се извършва единствено складова и пакетираща дейност. При разговор с РИОСВ Русе е поет и ангажимент разтоварването да се случва само на закрито, за да не се стига до запрашаване в района. Затова се извършва и периодично миене на площадката. Тончев и членовете на съвета се споразумяха за организиране на ден на отворените врати и следващата им среща да бъде  на място във фабриката.

Драгомир Друмев, представител на ВиК-Русе, внесе яснота относно дейностите по Водния цикъл. Големият проект е разделен на 5 лота, като първият, включващ кварталите Средна кула и Долапите, е приключил на 18 ноември и влиза в едногодишен период на изпитания преди издаване на разрешение за ползване. До 5 декември се очаква да завърши реконструкцията и подмяната на съществуващи довеждащи магистрални водопроводи в участъците между КАТ Русе и бул. „Гоце Делчев“.

Лотът, който включва подмяна с чугунени тръби на водопроводите в Централна градска част, е с напредък 75% и се очаква да завърши в началото на февруари. По същото време трябва да приключат и всички дейности по I етап – изграждане на големите колектори на ул. „Яребична“, „Тулча“, бул. „България“, „Христо Ботев“ и свързването им. Най-късно се очаква да приключи Етап II на проекта – през април следващата година. Той обхваща ремонти на главни и второстепенни водопроводни клонове, захранващи целия град.

Членовете на Обществения съвет зададоха въпроси и относно автоматичната станция за измерване чистотата на въздуха, намираща се в двора на помощно училище "Петър Берон". През юли тя бе дооборудвана с автоматична газанализаторна система за непрекъснато измерване на бензен и летливи органични съединения (толуен, етилбензен, ксилени: орто, мета- пара- циклохексан, стирен). Работата ѝ се следи от експертите в отдел „Екология“, като от въвеждането в експлоатация не са отчетени превишения на стойностите. Зам.-кметът Димитър Недев подчерта, че в момента тече интеграция, която ще позволи данните да се публикуват на сайта на Община Русе и да бъдат достъпни за всички граждани.

Относно управлението на отпадъците Недев допълни, че Община Русе подготвя предложения за законови изменения, които да позволят на местната администрация да контролира недобросъвестните търговци. По закон тяхно задължение е да изхвърлят разделно отпадъците си, като осигурят периодичното им извозване или разполагането на собствени съдове. На много места обаче това не се случва и служителите изхвърлят излишното от дейността на търговските обекти в контейнерите за битов отпадък от домакинствата. С промяната се цели да се въведат механизми, така че да намалеят случаите на препълнени контейнери и невъзможността русенци да ги ползват.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/