Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе финансира 25 проекта по Програма „Култура“ 2020

вторник, 14 юли 2020

25 проекта от общо 33 постъпили проектни предложения в областта на културата и изкуството ще финансира тази година Община Русе.

Общата сума на одобрените за финансиране проекти е в размер на 62 892.39 лева, като максималната сума за искано финансиране от Общината на едно проектно предложение в направление „Малки творчески проекти“ е 3 000 лева.

Проектите са оценени и класирани от назначената от кмета Пенчо Милков комисия по чл. 21, ал. 5 от Правилника на Програма „Култура“,  след като всички постъпили проектни предложения са разгледани на първи етап от комисията за административно съответствие и допустимост.

Членовете на комисията за оценка и класиране на проектите попълниха декларации за наличие или отсъствие на конфликт на интереси с проектните предложения или организациите, кандидатствали по Програма „Култура“, като деклариралите наличие на конфликт на интереси, не участваха в обсъждането и оценяването на съответните проекти. Преди заседанието на комисията, Орлин Дяков – член на ПККРВ при ОбС-Русе с официално заявление подаде отвод от участието си в нея. Росица Георгиева – председател на ПККРВ и Гергана Николова – член на ПККРВ при ОбС-Русе отсъстваха по уважителни причини. И така, комисията по оценяване и класиране на проектните предложения заседава в състав: Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, Ива Чавдарова – гл. експерт в отдел „Култура“, Ирена Маркова – гл. експерт в отдел „Култура“, Лора Саркисян – външен експерт, и членовете на ПККРВ при ОбС-Русе: Иван Кюркчиев, Елка Симеонова, Косю Станев, Биляна Кирова, Деана Тонева и Траян Тотев.

С пълен консенсус комисията оцени и класира проектните предложения, като одобрените суми са разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на утвърдените в бюджета средства, както следва:

ТАБЛИЦА С ПРОЕКТИ

В срок до 27 юли всеки кандидат, който желае, може да получи копие от Картата за оценка на своето проектно предложение в отдел „Култура“ (ул. Цариброд 3) или да бъде заявено на е-мейл: markova@ruse-bg.eu.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/