Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе набира доброволци за овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

понеделник, 11 октомври 2021

Община Русе набира доброволци за участие в Доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Кандидат може да е всяко дееспособно лице, навършило 18 години, здраво физически и психически и неосъждано за умишлено престъпление.

Необходими документи за кандидатстване :

1.      заявление и формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Формуляр №1 и Формуляр №2;

2.      медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личен лекар);

3.      справка от психодиспансер, че лицето не се води на учет;

4.      свидетелство за съдимост;

5.      копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6.      актуална снимка /формат тип лична карта/;

7.      декларация за съгласие за обработка на лични данни, съгласно Формуляр №3

Кандидатите за доброволци към посочените документи прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в отдел „Управление при кризи“ на ул. „Княжеска” № 8.

Набирането на доброволци е на основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение №.347, протокол №.18/ 16.10.2008 г. на Общински съвет Русе.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

За допълнителна информация: тел. 0882 946 564 - Галин Апостолов.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни Новини

виж всички новини >

https://www.livechatalternative.com/