Община Русе организира разяснителна кампания относно изработването на технически паспорти на всички сгради

четвъртък, 04 март 2021

На 10 март от 18 ч. в Пленарната зала на Община Русе ще се проведе среща с домоуправителите на сгради при спазване на въведените противоепидемични мерки. Управителите на етажна собственост ще бъдат информирани от експерти и представители на общинската администрация за детайлите около изготвянето на технически паспорти на сградите. Припомняме, че до края на 2022 година всички сгради в страната трябва да имат такава документация.

Изготвянето на паспортите е за сметка на собствениците на сградите и е тяхно задължение. За целта трябва да бъде извършено обследване на строежите от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Срещата с домоуправителите се организира от общинската администрация, за да бъдат подпомогнати гражданите за получаване на необходимата информация и разясняване на процедурите, които трябва да се изпълнят в законоустановения срок.

Домоуправителите следва да потвърдят присъствието си до 12 ч. на 8 март (понеделник) на имейл: a.gospodinov@ruse-bg.eu.  

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/asdsd