Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе представи изпълнението на проекта за изграждане на кейовата стена

сряда, 29 септември 2021

Екипът на проекта „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7"  представи обзор на извършените дейности пред гражданите и ръководството на Бюрото за трансгранично сътрудничество България-Румъния.

В рамките на проекта бе направена рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и бяха подобрени  навигационните условия на три корабни места.

„С този проект, както и с останалите, които изпълнява Община Русе по програмата Интеррег, виждаме материалните измерения на труда ви, но и нематериалните, тъй като с всеки следващ продължаваме да развиваме партньорството между двата ни съседски народа“, обърна се кметът Пенчо Милков към изпълнителния директор на Бюрото за трансгранично сътрудничество България-Румъния Николета Минку и Проектния директор на програмата Кристиян Раду.

Сред заложените дейности, които текат и в момента, е изграждането на сектор от канала Св. Георги в Гюргево за подобряване свързаността в еврорегиона.

Главната цел на проекта е подобряване на водната инфраструктура между Русе и Гюргево и повишаване на транспортната безопасност по водните пътища на Долен Дунав.

Общият бюджет възлиза на 7 345 319.73 евро, от които съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие - 6 247 468.60 евро, съфинансиране от националните бюджети на България и Румъния - 955 495.20 евро и собствени принос на бенефициентите - 146 999.26 евро.

Периодът на изпълнение на проекта е до 2023 г.

Събитието бе част от Годишната конференция относно изпълнението на Програмата lnterreg V-A Румъния-България.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни Новини

виж всички новини >

https://www.livechatalternative.com/