Община Русе разкри нова дневна яслена група в детска ясла №16

сряда, 17 февруари 2021

Нова дневна яслена група, разкрита към общинска детска ясла №16 в Русе, отвори врати в началото на февруари. Това стана възможно след решение на Общинския съвет и дадено съгласие от Регионалната здравна инспекция.  

Община Русе разкри новата яслена група като делегирана от държавата дейност, спазвайки определената процедура съгласно Закона за здравето. Като материално-техническата база групата отговаря напълно на здравните изисквания, съгласно действащата Наредба №26 на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детска млечна кухня.

През изминалата 2020 г. със средства от общинския бюджет в сградата на Детска ясла №16 бяха извършени реконструкция и вътрешен ремонт на помещението, към което има и нефункциониращ басейн.

Общата стойност на средствата за разкриване на групата са в размер на 93 519,08 лв., от тях  87 361,49 лв. са от бюджета на Община Русе и 6 158,32 лв. от държавно делегирания бюджет. Изразходваните финансови средства са:

-  за строително ремонтни дейности - 75 562,08 лева;

-  за обзавеждане и оборудване - 11 799,41 лева;

-  за капиталови разходи - 6 158,32 лева.

Закупени са нови мебели, легла, климатични инсталации, стерилизатори, играчки и други пособия за създаване на приятна и уютна обстановка за децата. Монтирани са бактерицидни лампи, което е един от най-ефективните начини за дезинфекция на въздуха в детски заведения и създава безопасна и сигурна среда за най-малките.

Съгласно изискванията на Наредба 26 са назначени допълнително 2 медицински сестри и 2 детегледачки, които да полагат грижи по отглеждането и възпитаването на 16-те деца в новата група.

Създадена е и организация за електронно класиране за прием в яслата и деца на възраст от 10 месеца до 3 години вече я посещават.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/