Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе ще модернизира уличното осветление в 10 села с 14 фотоволтаични централи

понеделник, 08 юли 2024

Община Русе ще реализира мащабен проект за модернизиране на уличното осветление в десет от малките населени места на територията си. Чрез внедряване на фотоволтаични системи (ФЕЦ) ще бъде постигната не само значителна икономия на енергия, но и ще се подобрят условията за живот на жителите в тези села.

Проектът е на обща стойност от 1 288 056 лв. с ДДС и се финансира изцяло от Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е с иновативен характер за България, тъй като е първият по рода си, който ще обхване цялостното модернизиране на уличното осветление в малки населени места.

В рамките на проекта ще бъдат изградени 14 ФЕЦ, които ще бъдат разположени върху покривите на общински сгради и имоти. Тези централи ще произвеждат електрическа енергия за собствени нужди на уличното осветление в 10 села - Басарбово, Мартен (3 ФЕЦ), Николово (2 ФЕЦ), Сандрово, Просена, Семерджиево, Ново село, Червена вода (2 ФЕЦ), Тетово и Хотанца. Новите ФЕЦ ще доведат до минимум 90% намаление на разходите за електроенергия за улично осветление в тези населени места.

Проектът ще допринесе за повишаване на безопасността на движението, тъй като по-доброто осветление ще подобри видимостта през нощта и ще намали риска от пътнотранспортни произшествия. Освен това модернизацията ще създаде по-комфортна и приятна среда за жителите, а производството на електроенергия от слънчева енергия ще допринесе и за намаляване на емисиите на парникови газове.

Реализираната икономия на енергия и разходи ще повиши възможностите за инвестиране във възобновяеми източници и разработване на системи за мониторинг и управление на енергията на системите за външно изкуствено осветление. Системата за мониторинг и управлението на системите от своя страна ще предостави възможност на кметствата за гъвкаво управление на уличното осветление.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/