Пропускане до съдържанието на страницата

Общински програми

Община Русе реализира четири програми за превенция и профилактика детското здраве, като ежегодно за всяка програма се сключват договори с лечебни заведения и медицински специалисти, които осъществяват дейностите.

1.  Програма „Извършване на медицинските прегледи на деца и ученици, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско осигуряване на спортно-тренировъчния процес на спортуващите деца и ученици в Община Русе“.

 По програмата се осигуряват начални, периодични и предсъстезателни прегледи на спортуващи деца в спортните клубове. Прегледите се извършват по изискванията на Наредба №1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб - член на лицензиране спортна федерация, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта, oбн., ДВ, бр. 95 от 03.12.2019 г.

Медицинското осигуряване на деца и ученици, обхванати в спортно-тренировъчен процес в СК "Локомотив" и СК "Дунав" и СК "Ялта" се извършва ежедневно по време на тренировъчният процес.     

2. Програма „Прегледи и лечение на деца с начална степен на гръбначни изкривявания от 1 до 5 клас от училищата на територията на Община Русе.“

По програмата се извършат прегледи на децата от 1 до 5 клас в училищата на територията на общината за откриване на гръбначни изкривявания /скрининг - два пъти годишно, съответно в началото на първия и втория учебен срок/ и организиране на два лечебни курса, като всеки от тях е с продължителност 2 месеца.

3. Програма „Да опазим очите на децата  

По програмата се осъществява информационна кампания, консултиране и промоция на очното здраве при деца от предучилищна четвърта група в детските градини на територията на Община Русе. Целта на програмата е провеждане на информационна кампания и консултации относно зрителното здраве и очните проблеми на децата в четвърта група в детските градини на територията на Общината. Дейностите се осъществяват от лекар офталмолог и оптометрист – специалист в детската рефракция.

4. Програма „Моите зъбки – здрави и бели“

По програмата се осъществява превенция и профилактика на кариеса на деца от 1 до 3 години, посещаващи детска ясла на територията на Община Русе. Осигуряват се безплатни прегледи на млечните зъби на децата от детските ясли под формата на игра с еднократни дентални инструменти. Дейностите по програмата се осъществяват от дентален лекар.


https://www.livechatalternative.com/