Пропускане до съдържанието на страницата

Общинските служители са издали предписания за премахване на близо 400 стари автомобила

понеделник, 06 февруари 2023

 

Инспекторите от отдел „Екология“ на Община Русе са издали през миналата година 395 предписания на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), престояващи на паркинги, тротоари и други терени държавни или общинска собственост.

9 комисии са организирани през годината на територията не само на  Русе, но и в гр. Мартен и с. Николово. За 48 собственици все още тече 14-дневен срок, в който се очаква реакция.

Спрямо високия брой изоставени автомобили в Русе сравнително малка част (57 бр.) от возилата не биват преместени и се репатрират от фирма „Мегапартс“ до площадка за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС.

Община Русе призовава гражданите да подават сигнали за стари автомобили без видими следи от употреба и с незаверен знак за технически преглед на имейл: mayor@ruse-bg.eu, за да бъдат освободени улиците, паркингите, тротоарите и тревните площи в Русе.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/