Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на Сухопътните войски

понеделник, 15 ноември 2021

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на

 военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

 в страната или в чужбина, във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Карлово, Казанлък, Благоевград, Асеновград, Белене, Мусачево и Пловдив

 

  1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на Сухопътните войски.

2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:

               2.1. Да имат средно или по-високо образование;

              2.2. Към датата на сключване на договора за военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на условията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ да не са по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите право на пенсия;

               2.3.  Да са годни за военна служба;

               2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

               2.5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

               2.6.  Да нямат друго гражданство;

               2.7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

               2.8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени със заповед № ОХ-370/02.05.2018 г. на министъра на отбраната;

               2.9. Да са психологично пригодни;

               2.10.Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението.

3. Кандидатите за обявените вакантни длъжности могат да подадат заявление за участие в конкурса чрез Военно окръжие – Русе до 10.12.2021 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

          - Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg

 


Пълния списък с длъжностите може да видите тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/