Пропускане до съдържанието на страницата

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования, подчинени на Командването за логистична поддръжка

понеделник, 15 ноември 2021

 

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования, подчинени на Командването за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

 

  1. Със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на Командването за логистична поддръжка, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.  

         2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:

             2.1. Да имат средно или по-високо образование;

             2.2. Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 44 години;

             2.3. Да са годни за военна служба;

             2.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

             2.5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

             2.6. Да нямат друго гражданство;

             2.7. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

               2.8. Да покриват нормативите за физическа годност, определени със заповед № ОХ-370/02.05.2018 г. на министъра на отбраната;

             2.9. Да са психологично пригодни;

             2.10.Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба) към датата на подаване на заявлението.

3. Кандидатите за обявените вакантни длъжности могат да подадат заявление за участие в конкурса чрез Военно окръжие – Русе до 10.12.2021 г.

 

За контакт и информация за конкурса:

         - Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817

         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg

   - на Централно военно окръжие - www.comd.bg


Пълния списък с вакантните длъжности може да видите тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/