Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение на основание чл. 149, ал.6 от ЗУТ - разрешение за строеж, гр.Мартен

сряда, 10 май 2023

Съобщение на основание чл. 149, ал.6 от ЗУТ - разрешение за строеж, гр.Мартен


Съобщение за изработен парцеларен план – ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе

петък, 05 май 2023

Съобщение за изработен парцеларен план – ел. кабел НН до ПИ 63427.169.683 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК до заинтересованите страни – с. Тетово

сряда, 03 май 2023

Съобщение за вниманието на Свилен Славов и Недко Божков във връзка с нанасяне на границите на нов поземлен имот 1617 от Кадастралния план на с. Тетово


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК – м-ст „Капаклийка“, з-ще Русе, ПИ 171.46

петък, 28 април 2023

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК –  м-ст „Капаклийка“, з-ще Русе, ПИ 171.46


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК – м-ст „Над село“, з-ще Басарбово, ПИ 504.47

петък, 28 април 2023

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК –  м-ст „Над село“, з-ще Басарбово, ПИ 504.47


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

сряда, 26 април 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.


https://www.livechatalternative.com/