Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение за изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.300.39 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе.

петък, 21 юни 2024

Съобщение за изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване за ПИ 63427.300.39 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе.


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

сряда, 19 юни 2024

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

сряда, 19 юни 2024

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

петък, 14 юни 2024

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПКОбявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

вторник, 04 юни 2024

Обявление на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


https://www.livechatalternative.com/