Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Обявление на основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а - Местност „Люляците 1,2” – БС 43

четвъртък, 06 октомври 2022

Обявление на основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а - Местност „Люляците 1,2” – БС 43


Обявление на основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а - Местност „Люляците 1,2” – БС 60

четвъртък, 06 октомври 2022

Обявление на основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а - Местност „Люляците 1,2” – БС 60


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК за одобрен ПУП – ИПР – кв. 72, с. Тетово

понеделник, 03 октомври 2022

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК за одобрен ПУП – ИПР – кв. 72, с. Тетово


Съобщение 94З-1107-2/30.09.2022г. на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 7 по плана с. Тетово, Община Русе

петък, 30 септември 2022

наследници на Реджеб Мехмедов Утов и Тезджан Исмаилов Сеидов за изменение на кадастралния план на с. Тетово за поземлени имоти 219 и 225, явяващи се като  заинтересовани лица по искане УТ-14-76/01.08.2022г. в Община Русе


СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 39, с. Басарбово

петък, 30 септември 2022

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 39, с. Басарбово


Съобщение относно изработен ПУП – ПП за транспортен достъп до ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе

вторник, 27 септември 2022

Съобщение относно изработен ПУП – ПП за транспортен достъп до ПИ 63427.57.6 в м. „Кабаклъка“, землище на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/