Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение на осн. чл.128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода

вторник, 03 октомври 2023

Съобщение на осн. чл.128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ 80460.285.469 в м. „Баламата“, землище на с. Червена вода


Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал. 9 от АПК – БС 273, местност „Над село“, з-ще Басарбово

четвъртък, 28 септември 2023

Съобщение на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал. 9 от АПК –  БС 273, местност „Над село“, з-ще Басарбово


Съобщение за изработен ПУП- парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе

вторник, 26 септември 2023

Съобщение за изработен ПУП- парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

понеделник, 25 септември 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

понеделник, 25 септември 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.


На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.

четвъртък, 21 септември 2023

На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни.


https://www.livechatalternative.com/