Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение за изработен ПУП-парцеларен план на КТП за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе

понеделник, 19 февруари 2024

Съобщение за изработен ПУП-парцеларен план на КТП за ПИ 63427.268.49 в м. „Мерата“, землище на гр. Русе


Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за м. „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе

вторник, 06 февруари 2024

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за м. „Караач“, землище на гр. Русе, Община Русе


Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе, Община Русе.

вторник, 06 февруари 2024

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе, Община Русе.


Обявление на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

вторник, 30 януари 2024

Обявление на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни

сряда, 17 януари 2024

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни


Обява на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

петък, 12 януари 2024

Обява на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК


https://www.livechatalternative.com/