Пропускане до съдържанието на страницата

Обяви и съобщения за Устройство на територията

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - кв. 966

петък, 17 юни 2022

Съобщение на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Община Русе, представя съобщение на заинтересованите страни - кв. 966


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - местност „Кону бунар“

петък, 17 юни 2022

Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - местност „Кону бунар“Съобщение 94Д-12878-1/09.06.2022г. на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 59 по плана гр. Мартен, Община Русе

четвъртък, 09 юни 2022

Съобщение 94Д-12878-1/09.06.2022г. на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 59 по плана гр. Мартен, Община Русе


Съобщение на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 във връзка с §4, ал. 2 от ЗУТ и чл. 18а, ал. 10 от АПК - кв. 25, с. Басарбово

петък, 20 май 2022

изменение на план за регулация на УПИ IV-204  и УПИ V-204 в кв. 25 по плана на с. Басарбово


Съобщение на основание чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ до заинтересованите страни – м. „Караач“

петък, 29 април 2022

парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2177 в м. „Караач“, землище на гр. Русе


https://www.livechatalternative.com/