Пропускане до съдържанието на страницата

ОИЦ Русе с уебинар за процедура „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование“

понеделник, 24 януари 2022

ПОКАНА

 

Областният информационен център – Русе Ви кани да се включите в организирания  уебинар на тема „ Условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за уязвими групи за достъп до висше образование“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Онлайн събитието ще се проведе на 26 януари 2022 г., сряда, от 11:00 часа чрез фейсбук страницата на Областния информационен център - https://www.facebook.com/OICRuse.

Експерти на центъра ще представят целите на процедурата, допустимите кандидати и партньори, допустимите дейности и разходи, изискванията към проектните предложения и тяхното изпълнение.

Допустими кандидати по процедурата са:  училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност с цели и предмет на дейност образование и/или работа с уязвими групи. Висшите училища могат да бъдат партньори. 

 

Поздрави

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/