Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Комунални дейности”

 

Месечни отчети

Предмет на дейност: ОП „Комунални дейности” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за поддържане на уличната пътна мрежа и осветлението на територията на общината, както и обслужване на зоните за кратковременно паркиране и приют за безстопанствени животни и е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. 

ОП „Комунални дейности” изпълнява следните видове дейности:
- поддържане, ремонт и изпълнение на улични и тротоарни настилки;
- поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
- поддържане на хоризонтална маркировка;
- поддържане, ремонт и изпълнение на светофарни уредби;
- поддържане, ремонт на заслони и принадлежности на пътя;
- поддържане и ремонт на уличното осветление;
- възстановяване на благоустроени терени, улични платна, тротоари и други;
- поставя и премахва временна организация на движението (ВОД);
- поддръжка и ремонт на пешеходни подлези, надлези и пасарелки;
- поддръжка на общинска кабелна мрежа на радиоразпръскване;
- изпълнение програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета;
- ползване на технически средства за ограничаване движението на автомобили в зоните за кратковременно паркиране;
- обслужване на зоните за кратковременно платено паркиране приети с решение на Общински съвет Русе.

 

Адрес: ул. "Котовск" №3, ет. 2, гр. Русе

Директор: Митко Чокоев

Контакти: 082 841 181

 


https://www.livechatalternative.com/