Пропускане до съдържанието на страницата

ОП "Обреден дом - Русе"

 

"Обреден дом" - Русе е създаден на 01.01.1980 год. с решение на ИК на ОНС с протокол №6/24.04.1980 год. с предмет на дейност организиране и извършване на официалните семейни празници - сватби и погребения и предоставяне на свързаните с тях услуги, стопанисване и поддържане на обредни зали и гробища. С решение №174 на ОбС-Русе, прието с протокол №23/08.04.1994 год., се преобразува СП "Обреден дом" в Общинско еднолично дружество с ограничена отговорност "Обреден дом" ЕООД - регистрирано в РОС ФД 1263/1994 год. С Наредба № 13 от м.юли 2014 г. на Общински съвет - Русе фирмата се преобразува в Общинско предприятие ОП "Обреден дом - Русе".

Предмет на дейност: ОП "Обреден дом-Русе" извършва траурни и сватбени обреди и услуги.

Адрес: ул."Тома Кърджиев" №4, гр. Русе

Директор: Антоанета Русева

Контакти:  082 52 11 12
Е-mail: odom.ruse@gmail.com

 

Бюро за радостни услуги
ул."Тома Кърджиев" №4
Раб. време: 8.00-13.00 и 13.00-17.00
Почивен ден: събота и неделя
телефон: 082/52 11 16; 0886 063 807 

 

Бюро за траурни услуги
ул."Тома Кърджиев" №2
Раб. време: 8.00 – 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефони: 082/52 11 16; 0886 063 807 

  

Гробищен парк "Чародейка"
Канцелария гробни места и такси
Раб. време: 8.00 – 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефон: 082/58 68 00 

  

Гробищен парк "Басарбово"
Канцелария гробни места и такси
Раб.време: 8.00 - 17.00 часа
в почивни дни: 8.00 - 16.00 часа
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
телефон: 082/56 16 44 

  

Денонощен център за погребални услуги
Гробище "Чародейка"
телефони: 082/58 68 00
ДЕНОНОЩНО

 


https://www.livechatalternative.com/