Пропускане до съдържанието на страницата

ОП "Паркстрой - Русе"

Месечени отчети

Предмет на дейност: Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ се грижи за зелената система на общината и извършва дейности по чистота, въздушен транспорт и опазване на околната среда, сред които:

- метене на улици и площади, машинно миене и оросяване на улици и площади, почистване на сметища и замърсени терени;

- поддържане на извънградската (селска) общинска пътна мрежа, изрязване на клони по становища от Община Русе, по сигнали от тел.112, по сигнали при снеговалеж;

- прочистване на поречия на реки, земни отводнителни канали и водоеми;

- изграждане и поддържане на цветни фигури, кашпи и сфери;

- предаване на биомаса (събрана от дейността на предприятието);

- раздробяване на клони дейности в стопански двор;

- цветопроизводство и декоративен разсадник;

- косене на тревни площи. През 2021 година ни беше възложно окосяването на бул. България / 260 дка /;

- звено „Общински гори“.

 

Адрес:  гр.Русе ул."Котовск" №4 ет.1             

Директор:  Чана Лозева

Контакти: 082 845804

 

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/