Пропускане до съдържанието на страницата

ОП „Русе арт”

 

Oбщинското предприятие „РУСЕ АРТ” е сформирано с Решение № 204, прието с Протокол № 12/21.06.2012 г. на ОбС - Русе от четири отделни общински предприятия и звена – „Радио Русе”, ОП „АРТ”- звено “Реклама”, звено „Туризъм” и ОП „Доходно здание”. С Решение № 382, прието с Протокол № 18/13.12.2012 г. на ОбС - Русе се добавят още две нови звена в структурата на предприятието – „Клуб на дейците на културата” и „Общински духов оркестър-Биг бенд Русе”. Така създаденото предприятие е структурирано от шест отделни предприятия и звена с разнородна дейност, които за една година успяха да се обединят и заработят като един екип.

Предмет на дейност на Общинско предприятие „Русе арт”:

  • Популяризиране на региона като привлекателна дестинация за фестивален, конферентен и културен туризъм в съответствие с новата управленска програма на Общината
  • Изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Русе
  • Иницииране, организиране и реализиране на събития в сферата на културата чрез Клуба на дейците на културата
  • Развитие на Общинския духов оркестър като съвременен Биг-Бенд състав;техническо осигуряване на фестивали, празници, концерти в Доходно здание;
  • Изграждане на външни сцени и други съоръжения за прояви на открито и закрито, свързани с културния календар на Общината
  • Стопанисване и отдаване под наем на помещения в Доходно здание за театрални представления и други сценични, културни, развлекателни и конгресни събития;
  • Рекламно-информационна дейност чрез радио и осъществяване на дейности, свързани с реализирането на външната реклама, набиране на рекламодатели и изготвяне на договори за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ под 3 кв. м., разположени на общински терени.
     

Директор Мариан Савов

Адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ 93
Телефон: 082/83 49 17
Facebook: 
https://www.facebook.com/ruseart.bg

Функции и контакти на отделните звена:

Звено „Външна реклама” и „Инженерно-техническо осигуряване”

Адрес: Ул. „Александровска“ 93 (Сграда на Централни Хали)
Телефон: 082/83 49 17
Е-mail: opart_ruse@abv.bg


Звено „Радио Русе”

Адрес: гр. Русе, ул. „Борисова“ 26
Телефон: 082/821 622; 0879 948 322
Сайт: http://www.radioruse.com/
Е-mail: radioruse@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/radioruse


Звено „Доходно здание”

Организатори:
Адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ 4
Телефони: 082/87 40 49; 0894 48 30 14; 0994 48 30 19.
Сайт: www.dohodnozdanie.com/
Е-mail: ruseart@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/DohodnoZdanieRuse

 


Звено „Клуб на дейците на културата /КДК/“

Адрес: гр. Русе,  ул. „К. Иречек“ 2
Телефон: 082/873 198; 082/834 922
Е-mail: diana_kdk@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/KlubNaDeiciteNaKulturata


Звено „Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе“

Адрес:  гр. Русе, ул. „Д. Възраждане“ 1
Телефон: 0878 382 824
Сайт: dimcho.rubchev@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/BigBandRuse?fref=ts


Звено „Туризъм и маркетинг”  

Адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ 61
Телефон: 082/82 47 04
Е-mail: ruse.tic@gmail.com;  ruseart@gmail.com
Сайт:www.rusetourism.org
Facebook: https://www.facebook.com/ticruse/timeline

 


https://www.livechatalternative.com/