Пропускане до съдържанието на страницата

Открит конкурс за възлагане дейността "добив на дървесина" в горски територии, собственост на Община Русе

четвъртък, 21 септември 2023

Пълния текст на заповедта вижте тук.

Договора за възлагане на добив на дървесина вижте тук.

Условията за провеждане на конкурса вижте тук.

Технологичните планове вижте тук

План - сметката вижте тук.

Протокол от конкурса вижте тук.

Заповед на спечелил кандидат вижте тук.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/