Пропускане до съдържанието на страницата

Пенчо Милков присъства на откриването на национална конференция за предучилищното образование в Русенския университет

четвъртък, 16 март 2023

„Темите, които ще бъдат разисквани, са от изключителна важност. Компетентността, сериозната подготовка, професионализмът и авторитетът на участниците във форума предопределя успеха на родното образование, насочено към най-важната група от обществото ни - децата.“ С тези думи кметът Пенчо Милков се обърна към участниците в Националната научно - практическа конференция „75 години Световна организация ОМЕП: Предучилищното образование в България в перспективата на международния педагогически опит“. Тя е организирана от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и се провежда в рамките на два дни в „Канев център“.

Националната конференция бе открита от проф. дн Юлия Дончева - председател на Академична група ОМЕП – Русе и председател на научния и организационния комитет на конференцията. Приветствено слово произнесе и началникът на РУО-Русе д-р Росица Георгиева, а след нея доклади представиха проф. д-р Елена Русинова и проф. д.н. Розалина Енгелс – Критидис.

През утрешния ден предстои същинската част от конференцията, на която ще бъдат изнесени десетки доклади в три основни направления: Ключови компетенции и приобщаващи взаимодействия в предучилищното образование, Технологични проекции на педагогическото взаимодействие и Добри практики в предучилищното образование.

Световната организация ОМЕР (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire / World Organisation for Early Childhood Education) има клонове в 67 страни в света, а неин член е неправителствената организация „Български национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП“.

БНК–ОМЕП има действащи комитети с колективни, индивидуални и присъединени членове, локализирани в 6 териториални области на страната, както и 4 академични групи в Софийския, Русенския, Великотърновския и Тракийския университет. Комитетът координира дейността си с Министерството на образованието и науката, УНИЦЕФ, Държавната агенция за закрила на детето, Съюза на учените в България, Синдиката на българските учители, Националната мрежа за децата и др.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/