Пропускане до съдържанието на страницата

План за развитие на Община Русе

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община русе за периода 2014 - 2020 г.

Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

План за развитие на Община Русе (Актуализиран документ за периода 2017-2020 г.)

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. - Отчет за 2018 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на актуализиран документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г. - Отчет за 2017 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2017-2020 г.

Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

План за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2015 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.

Годишен доклад за 2014 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.


План за развитие на Община Русе 2007-2013 г.

Годишен доклад за 2013 г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.

 

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2007-2013 г.

 


https://www.livechatalternative.com/