Пропускане до съдържанието на страницата

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе за проектиране, доставка и внедряване на система за осветление

сряда, 14 декември 2022

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинска администрация – Русе кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица, да участват в ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА РУСЕ, както следва:

Дългосрочен дълг от Община Русе, за обезпечаване на договор с гарантиран резултат (ЕСКО) за проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе, включително кварталите Средна кула и Долапите.

Цел: Повишаването на цените на ел. енергия, особено към настоящия момент задължават въвеждането на енергоспестяващи технологии да се осъществи по възможно най-бърз начин. При ограничените публични ресурси, за реализиране на проекти в областта на енергийната ефективност, общините могат да прилагат схеми и механизми, като договори с гарантиран резултат.

  1. Размер на дълга:

1.1. Максимална стойност на дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ): до 1 953 179,44 лева с ДДС, (*без калкулирана лихва). Общият размер на задължението представлява сбор от сумите за:

1.1.1. ЕСМ № 1 – Осветление: общо 1 641 572,17 лв. с ДДС, от които:.

- за гр. Русе – в размер на 1 273 028,12 лева с ДДС;

- за кв. Средна кула – в размер на 157 153,32 лева с ДДС.

- за кв. Долапите – в размер на 211 390,73 лева с ДДС.

1.1.2. ЕСМ № 2 – Система за управление и мониторинг: 311 607,27 лева с ДДС, от които:

– за гр. Русе в размер на 296 548,18 лева с ДДС.

- за кв. Средна кула – в размер на 8 108,74 лева с ДДС.

- за кв. Долапите – в размер на 6 950,35 лева с ДДС.

1.2. Размер на лихвата: до 1,50 %.

  1. Валута: лева;
  2. Начин на обезпечаване: реализирани икономии в следствие на инвестицията; финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия;
  3. Условия за погасяване: срок на изплащане – до 5 години, считано от приемане на изпълнението на енергоспестяващите мерки;
  4. Без начисляване на такси, комисионни и други възнаграждения.

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.12.2022 година от 12:00 часа в Зала „Св. Георги“, пл. "Свобода" № 6.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/