Пропускане до съдържанието на страницата

Полезна информация за граждани

Експертите на ОИЦ-Русе извършват консултации и отговарят на въпроси, свъзани с актуалните антикризисни мерки, които държавата въвежда. Към тях можете да се обръщате чрез съобщения на фейсбук страницата на центъра, чрез електронната поща - oic_ruse@abv.bg или по телефона на номер 082 506 899.

 

1. НАП публикува информация за Кандидатстването по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ . Краен срок за подаване на заявленията е 20.01.2021 година.  

2. Срокът за компенсиране на работещите в спрените заради COVID-19 икономически дейности по мярка "Запази ме" е актуализиран до 31.03.2021 г. Промените влизат в сила от 1 януари 2021 г. Работодателите ще могат да подават документи за компенсации съгласно действащите към момента ограничителни мерки и изменените условия по проект „Запази ме” за изтекъл месец. В случай на удължаване на срока на ограничителните мерки и промяна в акта на държавния орган, Агенцията по заетостта ще публикува допълнителни указания.

Документите за кандидатстване за новия прием след 31.01.2021 г. ще могат да бъдат намерени тук. Работодателите подават документи в бюрата по труда. За подробна информация телефони на ДБТ Русе – 0879 00 28 84, 0879 00 69 10, ДБТ Бяла – 0817 74 601, ДБТ Ветово – 0882 82 48 86, 0882 82 48 78 и за поставяне на въпроси - zapazi_me@az.government.bg

Заявленията за изплащане на средства за периода от 29 октомври до 31 декември 2020 г. продължават да се приемат и ще се разглеждат и финансират по досегашния ред за изплащане на до 24 лева за пълен работен ден.

3. Продължава приемът на заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 . До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства по мярката 60/40 за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., като документите ще се разглеждат и финансират по досегашния ред. Кандидатстването по мярката ще продължи и след тази дата по условията на приетите промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., предвиждащи удължаване на срока за изплащане на средствата до 31 март 2021 г.

4. Продължава приемът на  заявления за изплащане на  компенсации с цел запазване на заетостта в размер на 290 лв. месечно на работниците/служителите и самоосигуряващите се лица от секторите на хотелиерството и ресторантьорството, транспорта и туризма по проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. С приемането на промени в Решение № 429 на Министерския съвет от 2020 г., срокът за кандидатстване е удължен до 31.03. 2021 г. Заявления се подават в бюрата по труда. За подробна информация телефони на ДБТ Русе – 0879 00 28 84, 0879 00 69 10, ДБТ Бяла – 0817 74 601, ДБТ Ветово – 0882 82 48 86, 0882 82 48 78

5. От 18.12.2020 до 31 май 2021 г. всички общини в страната могат да кандидатстват по операция „Патронажна грижа +“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. С процедурата се дава възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те могат да разчитат на екипите за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

6. Месечна помощ за семейства с деца до 14 г., които учат дистанционно или не ходят на училище и на детска градина заради COVID карантина. Заявление – декларациите за помощта се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, което може да стане по електронен път и по пощата.

6. Разширява се обхватът на гаранционната програма на Българската банка за развитие в подкрепа на физическите лица.

 

Повече за Напредъка по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката за преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика към 31 декември 2020 г. може да откриете тук.

 


https://www.livechatalternative.com/