Пропускане до съдържанието на страницата

Поставените под задължителна карантина ще могат да гласуват с подвижна избирателна кутия

четвъртък, 29 септември 2022

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 октомври Община Русе уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, че могат да подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на Община Русе, в периода от 29.09. до изборния ден включително.

Заявлението (Приложение № 67-НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено към кмета на Община Русе от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на Община Русе, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, се дописват в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Заявителят ще бъде уведомен за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

За повече информация - тел. 082/881-612 и 082/ 881-671.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/