Предстои публичното обсъждане на бюджет 2021

сряда, 03 февруари 2021

На 11 февруари (четвъртък) от 17:30 часа ще се състои публичното обсъждане на бюджета на Община Русе за 2021 година. С цел избягване струпването на хора събитието ще се проведе онлайн на следния линк:

 

https://us02web.zoom.us/j/84502447940

Zoom ID: 845 0244 7940

 

Община Русе кани местната общност да вземе активно участие в обсъждането.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане:

- в деловодството на общината;

- по електронна поща на e-mail mayor@ruse-bg.eu;

- чрез попълване на следния формуляр.

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане, ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет - Русе.

Проектът на бюджет за 2021г. на Община Русе ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.


Пълния текст на поканата ще откриете тук.

Формуляр за отпечатване ще откриете тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/