Пропускане до съдържанието на страницата

Предстои сключване на споразумения между Община Русе и МРРБ за финансиране на инфраструктурни проекти

сряда, 10 юли 2024

Община Русе е подала 15 проекта за финансиране чрез Националната програма за финансиране на инвестиционни проекти на Министерството на финансите до този момент през 2024 г. Стойността им е 49 147,93 хил. лв.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 1, ал. 8 от Постановление №11/25.01.2024 г. общината е дала в Министерството на регионалното развитие и благоустройството две заявления, придружени с декларации и изискуемите документи по чл. 107, ал. 3 от ЗДБРБ за 2024 г. за сключване на споразумения за финансиране на два обекта от инвестиционната програма на Общината – за рехабилитация на общински път Русе-Николово и за облагородяване на общински терен (междублоково пространство). В момента подадената техническа документация се разглежда от експерти на МРРБ и се очаква в рамките на няколко дни кметът да бъде поканен за сключване на споразумения между общината и министерството за съответните обекти.

Припомняме, че задължително условие за сключване на споразуменията по чл.107 от ЗДБРБ е общината да има инвестиционен проект с влязло в сила разрешение за строеж. Относно останалите обекти от инвестиционната програма - за четири от тях също са готови инвестиционните проекти, предстои да бъдат съгласувани със съответните дружества и да бъде издадено разрешение за строеж, а тези, които касаят актуализация на инвестиционни проекти, са възложени на изпълнител и са с подготвени заявления за сключване на споразумения. По други три с предмет инженеринг е изготвена техническа документация за обявяване на процедури по ЗОП и след избор на изпълнител също ще бъдат подадени заявления за сключване на споразумения с МРРБ.

Община Русе има готовност през следващите няколко седмици да бъдат депозирани още 11 заявления за сключване на договори с МРРБ.

След сключване на споразуменията и усвояване на средства към отделните проекти под формата на авансово, междинно и/или окончателно плащане, общината има готовност да подаде нови инвестиционни проекти до запълване на лимита, определен в чл. 107 от ЗДБРБ.

Твърдението, че Община Русе може да усвои 150 млн. лв. за три години, е само хипотеза, много добре разяснена и от министъра на финансите, а именно: „Тези параметри и този принципен подход ще се приложат само в случай че през следващите години се запази същият принцип на капиталово бюджетиране.“

Община Русе се стреми да усвои максималния ресурс държавни средства за ключови проекти, за да подобри качеството на инфраструктурата и жизнената среда на своите граждани.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/