Пропускане до съдържанието на страницата

Прием в първи клас - Важно за родители

Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе.

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе за учебната 2024/2025 г.

 

Карти-райони

Училища-улици

ОУ "Алеко Константинов"

ОУ "Алеко Константинов"

ОУ "Ангел Кънчев"

ОУ "Ангел Кънчев"

ОУ "Братя Миладинови"

ОУ "Братя Миладинови"

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Васил Априлов"

ОУ "Иван Вазов"

ОУ "Иван Вазов"

ОУ "Любен Каравелов"

ОУ "Любен Каравелов"

ОУ "Никола Обретенов"

ОУ "Никола Обретенов"

ОУ "Олимпи Панов"

ОУ "Олимпи Панов"

ОУ "Отец Паисий"

ОУ "Отец Паисий"

ОУ "Тома Кърджиев"

ОУ "Тома Кърджиев"

ОУ "Христо Смирненски"

ОУ "Христо Смирненски"

СУ "Васил Левски"

СУ "Васил Левски"

СУ "Възраждане"

СУ "Възраждане"

СУ "Йордан Йовков"

СУ "Йордан Йовков"

СУ "Христо Ботев"

СУ "Христо Ботев"

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

СУПНЕ "Фридрих Шилер"

СУПНЕ "Фридрих Шилер"


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/