Пропускане до съдържанието на страницата

Проекто-списък на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2022 г.

вторник, 04 януари 2022

ПРОЕКТО-СПИСЪК

 

 

на крайнонуждаещи се домакинства, които подлежат на настаняване под наем в общински жилища през 2022 г.

 

 

 

№ по ред

 

 

 

Име, презиме, фамилия

 

 

Адрес

 

Бр.

чл.

 

Група

 

Подгрупа

 

 1.  

ГЕРГАНА ЖИВКОВА     ТОДОРОВА

УЛ.Т. АЛЕКСАНДРОВ №9, ВХ.2,ЕТ.4

4

3

2

 

 1.  

ЯВОР ВАЛЕНТИНОВ ДОЙКОВ

ЧАРОДЕЙКА,БЛ.206,ВХ.В,АП.14

4

3

2

 

 1.  

АННА МАДОЯН

УЛ.ЦИБЪР №5,ЕТ.1,ЕТ.3,АП.8

4

3

2

 

 1.  

КРАСИМИРА МАКСИМОВНА ТОДОРОВА

БЛ. БОРЯНА, ВХ.А, ЕТ.5, АП.1

4

3

 

 

 1.  

АДРИАНА МАРИНОВА НЕНОВА

АЛЕЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ №24, ЕТ.1

3

3

4

 

 1.  

ТАТЯНА ЖИВКОВА ПАСЕВА

БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 248

3

3

4

 

 1.  

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

БЛ.КОМАРОВ, ВХ.1, ЕТ.14

3

3

4

 

 1.  

РОЗАЛИЯ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МЕСТНОСТ СУХИ КЛАДЕНЕЦ №16

3

3

4

 

 1.  

ЗЮХТИЕ МУСТАФА ДОБРУДЖАН

БЛ.Д. ЧИНТУЛОВ, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.11 

3

3

 

 

 1.  

РИДЖАИ РУЖДИ ИСМАИЛ

ЗДРАВЕЦ, БЛ.86, ВХ.Г, ЕТ.3, АП.12

3

3

 

 

 1.  

РЕНЕТА БОРИСОВА ВЕЛЕВА

УЛ. ЛУИ АЙЕР №5, ВХ.А, ЕТ.1, АП.2

2

3

4

 

 1.  

НАРГИХАН МЕХМЕД ФЕИМ

 УЛ.АЛЕКСАНДРОВСКА № 79

2

3

4

 

 1.  

ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

БЛ.ВЕЖЕН, ВХ.5, ЕТ.3, АП.12

2

3

4

 

 1.  

ВЕРЖИНИЯ ВАЛЕНТИНОВА МАРИНОВА

ДРУЖБА 3,БЛ. 4,ВХ. Е,ЕТ.6, АП.54

2

3

4

 

 1.  

ИРИНА ЕМИЛОВА САВОВА

ДРУЖБА 3, БЛ.МНО-4, ВХ.5, ЕТ.1, АП.1

2

3

4

 

 1.  

МАРИЯНА АНЕТОВА АНТОНОВА

ЦЮР1, ВХ.2, ЕТ.2

2

3

4

 

 1.  

ПАВЛИНА ИЛИЕВА МИТЕВА

УЛ. ТУНДЖА №17

2

3

4

 

 1.  

МИЛЕНА МАРИНОВА МИНЧЕВА

БЛ. БИТОЛЯ, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1

2

3

 

 

 1.  

РАМИ ЕНВЕР РАИФ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.302, ВХ.Б, ЕТ.8

2

3

 

 

 1.  

РУСИ РУСАНОВ МИТЕВ

УЛ. РОЗОВА ДОЛИНА № 42

2

3

 

 

 1.  

ГЮЛЕР АЛЕЙДИНОВА ЮСЕИНОВА

АЛЕКСАНДРОВСКА №97, ЕТ.5, АП.10

2

3

 

 

 1.  

АНАИТ АРАКЕЛЯН

УЛ. ИБЪР  № 5, ВХ.1, ЕТ.3, АП.8

2

3

 

 

 1.  

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА

УЛ. ИСКЪР № 89, БЛ.10, ВХ. 1, ЕТ.2

2

3

 

 

 1.  

ДАВИД и СЕЛИНА УРЛУ СИНДЖО

УЛ. ПЛИСКА №108,ВХ.Б, ЕТ.4, АП.8

2

3

 

 

 1.  

ГЮЛСЯН ФИКРЕТОВА РЮСТЕМОВА

БЛ. А.ГЕЦОВ,ВХ.3, ЕТ.6

2

3

 

 

 1.  

АНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

С.ЧЕРВЕНА ВОДА , УЛ.В. ПЕТЛЕШКОВ № 9

2

3

 

 

 1.  

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА КОЛЕВА

Ч-КА, БЛ.203, ВХ.2, ЕТ.4, АП.12

1

3

 

 

 1.  

ХРИСТО ЦАНКОВ АНТОНОВ

ДРУЖБА 3, БЛ.3, ВХ.5, ЕТ.4, ДЕСЕН

1

3

 

 

 1.  

ЕНЧО ХРИСТОВ ЕНЕВ

УЛ. ДОНДУКОВ КОРСАКОВ 41-А

1

3

 

 

 1.  

ВИОЛЕТКА ИЛИЕВА КОЛЕВА

БЛ. ЛОВЕЧ, В-4-8

1

3

 

 

 1.  

ГАЛЕНА БОРИСЛАВОВА ДРУМЕВА

УЛ.М. ЕНОС, БЛ.ИВ. ДИМИТРОВ, ЕТ.7

1

3

 

 

 1.  

АНЕЛИЯ ОГНЯНОВА ОГНЯНОВА

БЛ.МАРШАЛ ТОЛБУХИН, ВХ.Д, ЕТ.8,ср

1

3

 

 

 1.  

КИРИЛ  ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

БЛ.КЛОКОТНИЦА 1,ВХ.7, ЕТ.7, АП.21

1

3

 

 

 1.  

СТЕФАН БАНКОВ ПОПОВ

УЛ. КОПРИВЩИЦА  № 13

1

3

 

 

 1.  

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.305, ВХ.5,ЕТ.3

1

3

 

 

 1.  

ПЛАМЕН АТАНАСОВ СТОИЛОВ

УЛ.СТРЕШЕР ПЛАНИНА 32, ВХ.В, ЕТ.5

1

3

 

 

 1.  

ФЕТАНЕ РАШИД  СОЛАК

УЛ.СТ.СТАМБОЛОВ 42,ВХ.В, ЕТ.1, АП.1

1

3

 

 

 1.  

НАЙДЕН ДАНАИЛОВ ДИМИТРОВ

ДРУЖБА 3, БЛ.14, ВХ.Б, ЕТ.3,АП.5

1

3

 

 

 1.  

ДОБРОМИР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

УЛ.ДОНДУКОВ КОРСАКОВ № 5

1

3

 

 

 1.  

СТАНИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

БЛ.ВЕЖЕН, ВХ.5, ЕТ.3, АП.12

1

3

 

 

 1.  

ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ

БЛ. РУСИЯ,ВХ. 1, ЕТ. 11

1

3

 

 

 1.  

ТОДОРКА МЛАДЕНОВА КОСТАДИНОВА

БЛ. РУПЕЛ , ВХ.3, ЕТ.2 /среден/

1

3

 

 

 1.  

СЕЗГИН ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ

УЛ.АЛЕЯ ДЕТЕЛИНА №25, ВХ.2, ЕТ.2

1

3

 

 

 1.  

ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА ДАНЧЕВА

БЛ. СРЕДЕЦ, ВХ.3, ЕТ.3, ср        висок доход

1

3

 

 

 1.  

РУМЯНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА

УЛ.ТУНДЖА  № 2

1

3

 

 

 1.  

ВЕНЕТКА СТОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

УЛ. ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ   № 28

1

3

 

 

 1.  

НЕВЯНКА БЛАЖЕВА ЕРУСАЛИМОВА

ДРУЖБА 1, БЛ. МЕРМЕР КАМЪК, ВХ.1, ЕТ.3

1

3

 

 

 1.  

ЕЛКА ИЛИЕВА ДОЧЕВА

ДРУЖБА 1, БЛ.7, ВХ.Д, ЕТ.3, АП.8

1

3

 

 

 1.  

СТАНКА НИКОЛОВА МАРТИНОВА

ЗДРАВЕЦ, БЛ.79, ВХ.2, ЕТ.6

1

3

 

 

 1.  

МИРЕЛА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

УЛ.МОСТОВА №18, АП.16

1

3

 

 

 1.  

БРАНИМИР СТЕФАНОВ РАЧЕВ

УЛ.ИЛИНДЕН 3, ВХ.1, ЕТ.11, АП.63

1

3

 

 

 1.  

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

УЛ. ПЛИСКА №108,ВХ.Б, ЕТ.4, АП.8

1

3

 

 

 1.  

КАТЯ ЙОРДАНОВА КАМЕНОВА

С.САНДРОВО, УЛ.СРЕДНА ГОРА  №11

4

4

2

 

 1.  

МИГЛЕНА БИСЕРОВА ГЕОРГИЕВА

БЛ.БЪЛГАРКА ,ВХ.Д, ЕТ.5, АП.13

4

4

2

 

 1.  

ДИМИТЪР РУМЕНОВ ДЯКОВ

УЛ.ЗАЙЧАР № 11

4

    4

2

 

 1.  

СОНЯ ИВАНОВА АБРАШЕВА

С.САНДРОВО, УЛ.Г. БЕНКОВСКИ №31

4

4

2

 

 1.  

ГАЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

БЛ.САКАР ПЛАНИНА, ВХ.3, ЕТ.3

4

4

2

 

 1.  

НЕВЕНА ЕЛИЗАБЕТОВА ОГНЯНОВА

УЛ.БОРУЩИЦА №8-А

3

4

1

 

 1.  

АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

БУЛ.БЪЛГАРИЯ № 246

3

4

3

 

 1.  

ЕМЕЛ АЙТЕНОВА САБРИЕВА

ДРУЖБА3 БЛ.51,ВХ.4,ЕТ.1,АП.2

3

4

4

 

 1.  

КРЕМЕНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

БЛ.АНТИМ, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4

3

4

4

 

 1.  

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА БАРБУКОВА

С. ПРОСЕНА, УЛ.РИЛА №20

3

4

4

 

 1.  

АЛЕКСАНДРА СВЕТЛОЗАРОВА МИЛАНОВА

БЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА, ВХ.Б, ЕТ.8, АП. 5

3

4

4

 

 1.  

ВАСЯ АНГЕЛИНОВА АНГЕЛОВА

МЕСТН. БУЙНА ЯНА

3

4

4

 

 1.  

СУЗАН СЮЛЕЙМАНОВА ХАРАТОЛУ

ДРУЖБА 1, УЛ.МЕРМЕР КАМЪК №15

3

4

4

 

 1.  

СИЛВИЯ ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

БУЛ.СКОБЕЛЕВ №4, БЛ.115, ВХ.2, ЕТ.4

3

4

 

 

 1.  

СВЕТЛОЗАРА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА

БЛ. ОГОСТА, ВХ.1, ЕТ.14, АП.64

3

4

 

 

 1.  

СЕЙХАН БЕЙХАНОВА РЕМЗИЕВА

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.203, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.16

3

4

 

 

 1.  

НУРТЕН МЕХМЕД МЕМИШ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.211,ВХ.1,АП.16

2

4

1

 

 1.  

ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА

С.ГОРНО АБЛАНОВО, УЛ.ИВАЙЛО №35

2

4

1

 

 1.  

НЕДЯЛКА ДИМЧЕВА НЕДЯЛКОВА

ДЗС-РУСЕ, УЛ.ХВОЙНА №16

2

4

4

 

 1.  

ВАСИЛКА МАРИЕВА НИКОЛАЕВА

ГР.МАРТЕН, УЛ. Г. БЕНКОВСКИ  № 1

2

4

4

 

 1.  

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВА КРЪСТЕВА

УЛ.БОЗВЕЛИ №18, ВХ.В, ЕТ.5

2

4

4

 

 1.  

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ№16,ВХ.1.ЕТ.4,АП.10

2

4

4

 

 1.  

ДРАГОМИР АСЕНОВ ЙОСИФОВ

БЛ.ЦЮР 1,ВХ.8, ЕТ.5, АП.13

2

4

4

 

 1.  

СВЕТЛАНА ГЕНАДИЕВНА ГЕОРГИЕВА

БУЛ.ХР. БОТЕВ №60, БЛ.56, ВХ.Б, ЕТ.2, АП.6

2

4

4

 

 1.  

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГРАДИНАРОВ

УЛ. П.БЕРОН №19

2

4

 

 

 1.  

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ГОЧЕВА

УЛ.ПАНЕГА №3

2

4

 

 

 1.  

ВЕРЖИНИЯ ИВАНОВА ЙЕТИШЕР

БЛ. ПОТСДАМ I, ВХ.4, ЕТ.8,АП.10

1

4

 

 

 1.  

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МЕСТН. ЛЕВЕНТА  /ВИЛА/

1

4

 

 

 1.  

КАДИР ЮСЕИНОВ ШАВКОВ

УЛ. РАКИТОВО № 15

1

4

 

 

 1.  

ТИХОМИР КРАСИМИРОВ ХРИСТОВ

Ч-КА, БЛ. 209, ВХ.4, ЕТ.8, АП.23

1

4

 

 

 1.  

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ИЛИНОВ

УЛ. Д. ДЕБЕЛЯНОВ №74, ВХ.1, ЕТ.2

1

4

 

 

 1.  

АНИ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

Ч-КА, БЛ.309, ВХ.2, ЕТ.7

1

4

 

 

 1.  

НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА ГУЕРРА

УЛ.НИКОЛАЕВСКА №81

1

4

 

 

 1.  

РУСЛАН ГЕОРГИЕВ РУСЕВ

БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 250

1

4

 

 

 1.  

НЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДАНЕВА

ДР.3, БЛ.16, ВХ.2, ЕТ.1

1

4

 

 

 1.  

АТАНАС ДИМИТРОВ КАЛИНОВ

ДРУЖБА 3, БЛ.54, ВХ.Б, АП.3

1

4

 

 

 1.  

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

БЛ.ПЕЛИСТЕР, ВХ.А, ЕТ.15,АП.56

1

4

 

 

 1.  

ЖИВКО МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.109, ВХ.1, ЕТ.3, АП.7

1

4

 

 

 1.  

МИЛЮ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ

УЛ.ТРАКЦИЯ № 20 /фургон/

1

4

 

 

 1.  

 ПАВЛИНА ИЛИЯНОВА ТОДОРОВА

ДРУЖБА 3, БЛ. 2, ВХ. 2,ЕТ.4, АП.4

1

4

 

 

 1.  

ДИМИТЪР ДИЧЕВ ПЕТРОВ

БЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА, ВХ.6,ЕТ.2

1

4

 

 

 1.  

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

БЛ.РОДОПИ, ВХ.4, ЕТ.3, АП.9

1

4

 

 

 1.  

ЕВГЕНИ СПАСОВ БАНОВ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.212, ВХ.3, ЕТ.8, АП.24

1

4

 

 

 1.  

ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ

УЛ.ПТИЦЕКЛАНИЦА №2,БЛ.2,ЕТ.4

1

4

 

 

 1.  

НИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

УЛ. МАРИЯ ЛУИЗА №41, ЕТ.3, АП.5

1

4

 

 

 1.  

ДИМИТЪР ЕВСТАТИЕВ ДИМИТРОВ

БЛ. ЛИСЕЦ , ВХ.2, ЕТ.4, АП.9

1

4

 

 

 1.  

СТОЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

ЧАРОДЕЙКА, БЛ.401, ВХ.Е, ЕТ.7,

1

4

 

 

 1.  

АННА СТАНЕВА МИЛАНОВА

БЛ.ДОБРУДЖА,ВХ.И,ЕТ.5,АП.13

1

4

 

 

 1.  

ИНА СТОЙКОВА НИКОЛОВА

ДРУЖБА 3, БЛ.19, ВХ.7, ЕТ.1, АП.2

1

4

 

 

 1.  

БОЖИДАР РУСИНОВ ДИМИТРОВ

УЛ.ИЛЮ ВОЙВОДА №3, ВХ. 1, ЕТ. 2, АП. 3

1

4

 

 

 1.  

ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА РАДОЙЦЕВА

УЛ.ЧИПРОВЦИ №62, БЛ.46, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5

1

4

 

             

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Възражения по списъка могат да бъдат направени до Кмета на Община Русе в 14-дневен срок от обявяването му. 

 

04.01.2022  г.

Гр. Русе

 

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/