Пропускане до съдържанието на страницата

Програма „Култура”

Програмата има за цел да подкрепя, стимулира и ускорява развитието на културния процес на територията на община Русе, като насърчава културното многообразие, стимулира въвеждането на иновативни практики, създава условия за мобилност на артисти и творчески формации и др. Принципите, от които програмата се ръководи, са равнопоставеност на кандидатите, законосъобразност, публичност, прозрачност на процедурите и възможност за широк достъп до култура. Повече информация ще откриете по-долу:

 


ЗАПОВЕД ПРОГРАМА "КУЛТУРА"

ОБЯВА КОНКУРС ПРОГРАМА "КУЛТУРА"

1. Правилник Програма Култура

2. Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване

3. Приложение 2 - Формуляр за бюджет

4. Приложение 3 - Декларация

5. Приложение 4 - Карта за оценка

6. Приложение 5 - Формуляр за отчет

7. Приложение 6

8. Декларация стопанска - нестопанска дейност

9. Декларация публичноправни организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/