Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се церемония по откриване на завършен обект ЦДГ „Русалка 2“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

сряда, 19 септември 2018

Днес, 19.09.2018 г., се състоя церемония по откриване на обект „Основен ремонт на ЦДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директор на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Снежина Никова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 88 деца и 14 души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 664 567,78 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, закрит басейн, както и озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/