Пропускане до съдържанието на страницата

Проведе се церемония по откриване на завършен обект ЦДГ „Русалка 2“ по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в град Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

сряда, 19 септември 2018

Днес, 19.09.2018 г., се състоя церемония по откриване на обект „Основен ремонт на ЦДГ „Русалка” 2 и прилежащото й дворно пространство с внедряване на мерки за енергийна ефективност“. На събитието присъстваха кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков, ръководителят на проекта и директор на дирекция „Икономика и управление на собствеността“ г-жа Нели Миткова, заедно с екипа по проекта, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи и на строителния надзор, представители на медиите, директорът на детската градина г-жа Снежина Никова, родители, персонал и деца.

От обновените условия в детската градина ще се възползват над 88 деца и 14 души зает персонал, като вложените безвъзмездни средства от ЕС са в размер на 1 664 567,78 лв. По проекта беше извършен цялостен ремонт на сградата, бяха приложени мерки за енергийна ефективност, както и благоустрояване на прилежащите дворни пространства, в това число и изграждане на нови открита площадка за игра и спортна площадка, закрит басейн, както и озеленяване и въвеждане на мерки за достъпна среда.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/