Пропускане до съдържанието на страницата

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Протоколи за извършване на допълнително разпределение за 2024/2025 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

Допълнително разпределение на пасища, мери с. Николово

Допълнително разпределение на пасища, мери с. Сандрово

Допълнително разпределение на пасища, мери с. Семерджиево

Допълнително разпределение на пасища, мери с. Бъзън

гр. Русе

с. Басарбово

с. Бъзън

с. Николово

с. Просена

с. Сандрово

с. Семерджиево

с. Тетово

с. Червена вода

с. Ястребово

 

Протоколи за извършване на допълнително разпределение за 2023/2024 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Ново село

с. Бъзън

с. Ястребово

с. Червена вода

с. Просена

 

с. Тетово - 26.04.2023 г.

 

с. Тетово - 18.05.2023 г.

Русе

Протоколи за извършване на допълнително разпределение за 2022/2023 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Сандрово

с. Басарбово

с. Бъзън

с. Ястребово

с. Червена вода

с. Долно Абланово

с. Просена

с. Тетово

с. Николово

Протоколи за извършване на допълнително разпределение за 2021/2022 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Бъзън

с. Тетово

с. Долно Абланово

с. Червена вода

Протоколи за извършване на разпределение за 2021/2022 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Бъзън

с. Ново село

с. Ястребово

с. Червена вода

с. Долно Абланово

с. Просена

с. Тетово

Русе

Протоколи за извършване на разпределение за 2019/2020 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Семерджиево

с. Бъзън

с. Ново село

с. Ястребово

с. Семерджиево

с. Сандрово

гр. Мартен

с. Червена Вода

с. Бъзън

с. Ново село

с. Басарбово

 

Протоколи за извършване на разпределение за 2018/2019 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Басарбово

с. Долно Абланово

с. Ново село

с. Сандрово

с. Семерджиево

с. Тетово

с. Червена вода

с. Хотанца

с. Ястребово

гр. Русе

 

Протокол за извършване на допълнително разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на град Русе

Протоколи за извършване на разпределение за 2017/2018 стопанска година на пасища, мери от ОПФ за индивдуално ползване за землището на:

с. Червена вода

с. Ново село

с. Просена

гр. Русе

с. Семерджиево

с. Тетово

Правила за ползване на пасища, мери, ливади в Община Русе

Списък на имоти от ОПФ за индивидуално ползване съгл. чл. 37и, ал. 3 ЗСПЗЗ

Допълнително разпределение на пасища, мери с.Долно Абланово

Заповед за утвърждаване на "Вътрешни правила за работата на комисията по разпределение на пасища, мери - публична общинска собственост"

Вътрешни правила за работата на комисията по разпределение на пасища, мери - публична общинска собственост

Пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване, съгласно чл.37 и, ал.3 ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017 година

с. Басарбово

с. Бъзън

с. Долно Абланово

с. Николово

с. Ново село

с. Просена

с. Сандрово

с. Семерджиево

с. Тетово

с. Червена вода

 

Допълнително разпределение на пасища с. Николово

Допълнително разпределение на пасища с. Семерджиево

Допълнително разпределение на пасища с. Долно Абланово


https://www.livechatalternative.com/