Пропускане до съдържанието на страницата

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №27 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двaдесет и седмото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №26 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двaдесет и шестото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №25 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двaдесет и петото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №22 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двaдесет и второто заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двaдесет и първото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №20 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на двадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

_________________________________________________________________________________________________________

Протокол №19 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на деветнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

_________________________________________________________________________________________________________

Протокол №18 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на осемнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Протокол №17 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на седемнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №16/27.04.2017 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №16 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане  на шестнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №15/27.12.2016 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №15 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Рус

Покана за провеждане  на петнадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Русе


Решения по протокол №14/26.07.2016 г. от общото събрание за Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол №14 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на четиринадесетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 13 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на тринадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 12 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 12 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на дванадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по Протокол № 11 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 11 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на единадесето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

 


Решения по Протокол № 10 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Протокол № 10 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

Покана за провеждане на десетото заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


Решения по ПРОТОКОЛ №9 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 9 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПОКАНА за провеждане на девето заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №8 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 8 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе


РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ № 7/26.04.2013 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

                                


https://www.livechatalternative.com/