Пропускане до съдържанието на страницата

Родители, учители и представители на институциите обсъдиха образователни стандарти на родителска конференция

понеделник, 30 януари 2023

    В Русе се проведе родителска конференция с участието на близо 40 родители, учители, представители на институциите и неправителствени организации. Представени бяха стандарти за привличане и активно включване на родителите в образователния процес.

     Разгледани бяха и проекти на три стандарта за подобряване на взаимодействието родителска общност - образователна институция: „Партньорство в полза на развитието на децата“; „Ефективна и толерантна комуникация“ и „Взаимно учене“, като бяха разяснени посланията, които те носят. Стандартите представят на достъпен език ефективни модели на взаимодействие с родителската общност и бяха анонсирани като отворен документ, който може се допълва и променя с оглед на предложения от заинтересованите страни.

     Присъстващите бяха единодушни, че голяма част от предложените конкретни послания в стандартите са залегнали в нормативните документи в сферата на образованието и се прилагат в работата на образователните институции. Стремежът е към още по-активно ангажиране на родителите по отношение на образованието на техните деца.

     По време на родителската конференция бяха представени добри практики  и разнообразни дейности в полза на родителите, както и резултати от онлайн допитване, проведено по-рано през януари, в което са се включили 472-ма родители.

   Родителската конференция е част от дейностите на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“ с бенефициент – Община Русе. Организатор на събитието е Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“, което е и партньор по проекта.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/