Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 27 януари 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Придунавски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Борисова“, ул. „Духовно възраждане“, ул. „Изгрев“, ул. „Лозен Планина“, ул. „Майор Узунов“, ул. „Места“, ул. „Никола Петков“, ул. „Шипка“ и околоблоковото пространство до бл. „302“ в кв. Чародейка;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „19 февруари“, ул. „Вардар“, ул. „Згориград“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Йосиф Цанков“, ул. „Лозен планина“, ул. „Люляк“, ул. „Мостова“, ул. „Сан Стефано“, ул. „Солун“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Червен“, както и по уличната мрежа в кв. Ср. кула, кв. Долапите и кв. ДЗС;
 • ремонтирани и са възстановени бяха дъждоприемни шахти до бл. „4“ и бл. „33“ в кв. Дружба 3;
 • отстранено бе опасно пропадане на участък от тротоар по ул. „Неофит Рилски“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта, околоблоковите пространства на бл. „Ахелой“ в кв. Цветница, бл. „Сопот“ в кв. Възраждане, бл. „113“ в кв. Чародейка, бл. „5“ в кв. Дружба 1, бл. „Елба“ и бл. „Гребенец“ в кв. Родина 2 и бл. „3“ и бл. „19“ в кв. Дружба 3;
 • извършенa бе проверкa съвместно с РИОСВ- Русе относно нерегламентирано замърсяване, като бяха издадени предписания към НКЖИ и собствениците на терените;
 • извършена бе проверка в село Червена вода относно нерегламентирано  замърсяване и съставен акт за неизпълнение на предписанията;
 • на 25 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Бистрица“, ул. „Щип“ и бул. „Цар Освободител“, във връзка с Водния цикъл;
 • на 26 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Ангел Кънчев“, във връзка с Водния цикъл;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • отрязани бяха опасни клони в района на язовир „Липник“, в района  на бл. „Вежен“ и бл. „Скъта“ в кв. Родина, както и опасно дърво на ул. „Стоян Михайловски“;
 • почистени бяха нерегламентирани сметища в района на алея “Иглика“, бл. “Иглика“, бл. “Комсомолец“ и бл. “Дружба“, крайбрежна алея хижа “Приста“ и ул. “Чипровци“ - до игрището;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 10 кучета, осиновени -2 и е извършена кастрация на 6 кучета.

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- подготвени бяха списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони;

- проведена бе работна среща с директори на детски ясли относно класираните деца, информиране на наличните свободни места в детски ясли, както и административни въпроси;

- редактиран бе правилникът на Програма „Култура“ и бе внесено предложение в Общинския съвет;

- на 27 януари бе проведена инициираната от „Българската фестивална асоциация“ фокус група в Русе с участието на русенски културни оператори и организации в изпълнение на проекта „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“;

- обявен бе конкурсът за учредената от Община Русе и Международно дружество „Елиас Канети“ Национална  литературна награда „Елиас Канети“  за 2023 г.;

- изготвен бе годишен отчет по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образователните институции;

- проведена бе церемонията за награждаване на деца с изявени дарби за 2022 г.

- продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.;

- извършен бе патронаж от здравните медиатори в кв. Средна Кула. Консултирани  бяха 28 жени и семейства;

- здравният медиатор Росица Христова, която е член на Управителния съвет на Националната мрежа на здравните медиатори, взе участие в двудневен семинар на тема „Изпълнение и наблюдение на мерки за равенство, приобщаване и участие на ромите - приоритет „Здравеопазване“ по проект „Т.Е.А.М.3 - Заедно постигаме повече“;

- експерти на Превантивно-информационен център - Русе /ПИЦ/ проведоха четвърта сесия по Националната програма „От връстници за връстници“ на тема „Запазване

на идентичността. Как мога да загубя своята идентичност“ в 10 клас на ПГИУ „Елиас Канети“, в която участие взеха 21 ученици;

- актуализиран бе сайтът на Музикален фестивал „Мартенски музикални дни“ за 2023 г.;

- подготвена бе информация за събитията от културния календар на Община Русе за  февруари.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • на 27 януари бе проведено информационно събитие по инвестиционна мярка „Създаване на иновативни зони с цел борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия“, в изпълнение на Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на ЕИП. Екипът, представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. С изпълнението на пилотната инвестиционна мярка се предвижда да се реализира върху открития пешеходен подлез на бул. „Цар Освободител“ комбинирано съоръжение за смекчаване и адаптация към ефекта на „градския топлинен остров в урбанизираната територия“, който е идентифициран проблем за гр. Русе. Това ще допринесе мястото да се социализира и от територия за транзитно преминаване да се превърне в зона за отдих;
 • обществен съвет по икономически въпроси към Община Русе беше учреден на събрание, провело се на 25 януари, организирано от местната администрация с представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации. Инициативата за неговото създаване е на кмета Пенчо Милков, като oсновната му цел като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси;
 • на 26 януари се проведе комисия по Наредба № 6 на Общински съвет Русе. Разгледани бяха 155 възражения на граждани за включване в Списък за настаняване в общински жилища за 2023 г., като всички одобрени възражения ще бъдат добавени към проекто-списъка за настаняване за 2023 г. и ще бъде предложен на Кмета на Община Русе окончателния списък на крайно нуждаещи се граждани, които подлежат на настаняване в общински жилища за 2023 г.;
 • продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като бяха финализирани 4 процедури за покупко-продажба;
 • считано от 25 януари, вече е възможно заплащането на местни данъци и такси през електронната платформа на Министерство на електронното управление. От същия сайт за първи път ще е възможно заплащането на данъците и таксите за Община Русе и чрез издадени в чужбина дебитни или кредитни карти.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • приключи ремонтът на детска площадка в двора на ДГ „Чучулига“ 2;
 • служители на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ инспектираха състоянието на пенсионерските клубове и Гребната база в с. Николово. Предвидено бе да бъде извършен текущ ремонт на обектите, който ще стартира в следващите седмици;
 • направени бяха огледи на покрива на Пленарна зала в Община Русе, както и в сградата, която се използва от школата за деца художници към ОбДЦКИ при Община Русе. Компрометираните участъци ще бъдат ремонтирани при благоприятни климатични условия и след финализиране на необходимата документация;
 • извършени бяха 8 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са 2 акта за установяване на административно нарушение за незаконно строителство;
 • издадени бяха 6 разрешения за строеж и бяха одобрени 5 подробни устройствени плана.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/