Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 21 юни 2024

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

  • на 17 юни извършени бяха обработки срещу комари на територията на селата Басарбово, Просена, Семерджиево, Ястребово, Долно Абланово и кварталите „Средна кула“, „ДЗС“ и „Образцов чифлик“;
  • на 18 юни бяха извършени обработки срещу комари на територията на селата Червена вода, Тетово, Ново село, Бъзън и Хотанца;
  • окосени бяха тревни площи в района на ГКПП „Дунав мост“, бул. „България“, Парка на възрожденците, Парка на младежта и Централна градска част, както и сервитутите в района на ул. „Тулча“, ЛВЗ, ул. „Плиска“, ул. „Доростол“, комплекси „80-ици“, „Войводи“ и „Царе“ в кв. „Здравец“, ул. „Чипровци“, кв. „Дружба“ 3, бул. „Христо Ботев“, бул. „Васил Левски“, пътен възел Охлюва и ул. „Изгрев“;
  • приключи подготовката за полагане на нова настилка на алеите, предвидени за обновяване, в Парка на възрожденците;
  • приключи цялостният ремонт на зоните за паркиране, тротоарите и подходите в района на Товарна гара, където бе изпълнено:
  •       машинно фрезоване на старата настилка и подсилване на съществуващата основа с трошено - каменна фракция;
  •       полагане на нови бетонови ивици, ограничаващи зелената площ;
  •       изграждане на допълнителна система за отводняване на дъждовните води;
  •       цялостен ремонт и възстановяване на съществуващата канализация;
  •       повдигане на съществуващите ревизионни шахти на ниво нова настилка;
  •       машинно и ръчно полагане на нова асфалтова настилка от два слоя;
  • продължава изпълнението на дейностите по благоустрояване на прилежащото пространството около бл. „16“ в кв. „Дружба“ 1;
  • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Киев“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“ и ул. „Търговска“;
  • извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по общински път с. Николово – с. Червена вода и за с. Семерджиево;
  • отстранени бяха опасни пропадания на настилките на участъци от ул. „Боянци“, ул. „Згориград“ и ул. „Драч“;
  • продължават ремонтните работи в сградата на Детска ясла №9 в кв. „Дружба“ 1;
  • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по ул. „Петко Д. Петков“ /на кръстовището с ул. „Муткурова“/, ул. „Болярска“, ул. „Боримечка“, ул. „Борисова“, ул. „Вихрен“, ул. „Искър“, ул. „Йосиф Дайнелов“, ул. „Левента“, ул. „Лозен планина“, ул. „Муткурова“, ул. „Петър Берон“, ул. „Сливница“, ул. „Тулча“, ул. „Черни връх“, както и по уличната мрежа в кв. „ДЗС“, гр. Мартен, с. Николово и с. Хотанца;
  • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на възрожденците и в околоблоковите пространства на бл. „Биковски“ в кв. „Здравец“, бл. „12“ в кв. „Дружба“ 3, бл. „БДЖ“ в кв. „Цветница“, бл. „Колос“ в кв. „Родина“ 1 и бл. „Мара Манева“ и бл. „Вела Пискова“ в кв. „Възраждане – Юг“;
  • оказано бе съдействие по осигуряване на ел. захранване при провеждане на публични събития в община Русе;
  • монтирани бяха 14 нови и бяха възстановени 4 увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;
  • извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Трети март“ с ул. „Росица“, бул. „Христо Ботев“ с бул. „Васил Левски“ и бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“;
  • положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по бул. „Даме Груев“, бул. „Тутракан“ и ул. „Шести септември“ на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания до бл. „5“, вх. „А“ в кв. „Дружба“ 3 и бл. „ЦЮР“ 2, вх. „2 в кв. „ЦЮР“, както и на зони с режим на платено кратковременно паркиране по ул. „Атанас Буров“, ул. „Олимпи Панов“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Пиротска“, ул. „Цариброд“, ул. „Христо Г. Данов“, пл. „Света Троица“;
  • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 5 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 10 кучета, като бе извършена ваксинация на 10 кучета.

 

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

 

  • обявени бяха резултатите от второ класиране за прием в детските градини и първи клас;
  • обявени бяха свободни места за трето класиране за прием в I клас;
  • на 21 юни бяха приемани заявления за трето класиране за прием в I клас за град Русе;
  • изготвено бе предложение до Общинския съвет за приемане на проект на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г.;
  • извършени бяха проверки за транспортните разходи на персонала в образователните институции;
  • взето бе участие в работните срещи, във връзка с подготовката на Фестивала по драконови лодки.
  • програмният и финансов отчет за проведения 63. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2024 г., бяха внесени за разглеждане в предстоящата сесия на Общински съвет – Русе;
  • подготвена бе окончателната програма на летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите“;
  • извършени бяха логистични дейности по организацията на концерта, посветен на  Деня на река Дунав, който ще се състои на 29 юни;
  • продължава записването за участие в традиционния Фолклорен събор „Златната гъдулка“, който ще се проведе на 30 юни на открита сцена в Парка на младежта.

 

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

 

 

 

  • сключен бе договор със спечелилия участник публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда в общински имот на ул. „Котовск“ 6 в гр. Русе, като в замяна Община Русе ще придобие жилища в новопостроената сграда в размер на 528,80 кв. м. жилищна площ във вид на жилища по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ЗУТ с площ до 70 кв. м. всяко /без идеалните части от общите части на сградата в режим на етажна собственост/, след като сградата е напълно завършена с удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • на 18 и 19 юни експерти на община Русе участваха в стартиращата конференция на проект „DISMAR“ /Danube Integrated System for MARking/, финансиран от Програма „Интеррег VI A Румъния-България 2021-2027“. В предстоящите дейности ще си сътрудничат румънската речна администрация на Долен Дунав Галац- AFDJ и българската ИАППД. Проектът е стратегически за програмата и ще осигури ново маркиране, обхващащо територия от 470 км, подсигуряващо необходимата инфраструктура за прилагане на безопасен, интелигентен и устойчив на промените в климата воден транспорт. Стойността му е 10 милиона евро, а продължителността - 3 години. На срещата бяха обсъдени общите моменти на стартиращия проект с изпълнявания от Община Русе проект „RESTORIVER“, финансиран по Програма „Дунавски регион“. И в целите на двете дейности е устойчивото развитие и доброто състояние на реката, водният път и естествените методи за укрепване на бреговете и задържане на водата. Предстои провеждане на втора среща, в която конкретно да се обсъдят възможностите за съвместна работа между различните институции;
  • на 19 юни екипът от "енергийни мениджъри" участва в онлайн среща по проект „МЕНЕРДЖЕРС – Служби енергиен мениджър в общините“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното правителство на Германия, за да представят към настоящия момент сведения по какъв начин се разработва моделът за отдел „Общински енергиен мениджър“ в общината, където Община Русе беше единствена избрана в категория „големи общини“;
  • на 20 юни експерти на община Русе участваха в информационното събитие „Пътят към успеха: Финансиране и иновации за бизнеса в Русе“, организирано от Русенската търговско-индустриална камара. В рамките на срещата експерти от Фонда на фондовете представиха възможностите за финансиране в новия програмен период. Освен възможностите за подпомагане на бизнеса, бе обсъден и напредъкът по процедурите за избор на оператори, предоставящи финансиране по проекти под формата на финансови инструменти. За Програма „Развитие на регионите“, по която Община Русе има възможност да подготви проектни предложения за подобряване на състоянието на публични сгради, включително въвеждане на енергийно ефективни мерки, се очаква фондът оператор да заработи през 2025 г.;
  • на 21 юни директорът на дирекция „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ Ивайло Кадишев участва в конституирането на постоянната „Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти“ на НСОРБ. В нея представители на местните власти от цялата страна могат да поставят въпроси от практиката по изпълнение на стратегически и планови документи. Очаква се да бъдат разгледани конкретни въпроси по управлението на проекти, както по Националния план за възстановяване и устойчивост, така и по стартиращите програми, финансирани от структурните и кохезионни фондове. Ивайло Кадишев бе избран за един от заместник-председателите на комисията;
  • съставени бяха 21 акта за общинска собственост, в т.ч. и на въведената в експлоатация Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци;
  • финализирани бяха 2 тръжни процедури за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи;
  • завършени бяха 14 процедури по категоризиране, като бяха издадени 14 заповеди и бяха изготвени 14 удостоверения за категоризация на туристически обекти;
  • подписани бяха 6 договора за наем за поставяне на зарядни станции за електрически автомобили;

 

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

  • на основание Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура на Общински съвет – Русе, Община Русе е изпратила покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение до изпълнителя на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе – Етап I – Реконструкция на канализационни колектори и прилежащи водопроводи включва реконструкция на водопроводи с дължина 3,5 км“, поради факта, че дружеството не е извършило отстраняване на повреди на техническата инфраструктура и възстановяване на настилки в района на разделителната ивица по бул. „Цар Освободител“ в близост до кръстовището с бул. „Христо Ботев“, вкл. тротоарни и улични настилки;
  • продължава изпълнението на вътрешните ремонтни дейности в общинската административна сграда на ул. „Княжеска“ №8, като започна ремонтът на покрива на сградата и бе демонтирана старата хидроизолация;
  • продължава текущият вътрешен ремонт на сградата на Спортен клуб „Динамо – Русе“ в кв. „Възраждане“, като приключи ремонтът на покрива, ремонтирана бе ВиК инсталацията в санитарните възли, както и ел. инсталация в залата;
  • изготвени бяха количествено-стойностни сметки за ремонта на външната площадка на общ. сграда на ул. „Александровска“ 93;
  • изготвени бяха количествено-стойностни сметки за ремонта на клуб „Доверие“;
  • приключи изпълнението на текущ ремонт на покрива на административната сграда на ул. „Стремление“ в кв. „Долапите“;
  • извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.
  • съставен бе един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица;

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

 

 

 • извършени бяха планови проверки на 66 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 15 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“;
 • сключени бяха договори за предоставянето на социалните услуги „Дневен център за деца и/или младежи с увреждания“, „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД) на територията на община Русе.
 • разгледани бяха месечните технически и финансови отчети на доставчиците на социални услуги;
 • подадено бе искане за изменение по сключения административен договор по проект „Грижа в дома в Община Русе“ за промяна в срока на реализация на проекта, като бяха описани и дейностите в бюджета на проекта;
 • на 18 и 20 юни в Детска ясла №15 се проведоха профилактичните прегледи на децата от дентален лекар по Общинска програма „Моите зъбки-здрави и бели“;
 • до 21 юни системата за електронно класиране е отворена за регистрации и редакции на заявления за предстоящото класиране в детските ясли, като на 24 юни ще бъдат обявени резултатите от електронно класиране за детските ясли;
 • извършени бяха проверки по подадени заявления по Наредба 21, като бе създадена организация за провеждане на комисия за разглеждане на подадените заявления, която ще заседава на 24 юни в Община Русе;
 • експертите от Превантивно – информационния център взеха участие в XVIII Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се проведе в Габрово. Те представиха актуална добра практика в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества - „Ще се справим заедно“;
 • организирано бе събитие, посветено на Световния ден за борба с употребата и злоупотребата на наркотични вещества – 26 юни, като денят ще бъде отбелязан със спортни мероприятия в СК „Ялта“;
 • здравните медиатори извършиха патронаж в кварталите „Чародейка“, „Средна кула“ и „Селеметя“, като консултираха 31 лица за ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации съгласно имунизационния календар. Консултации бяха направени и за типовете диабет и за превенция на заразяване с хепатит Б. Обхванати бяха 20 деца, с които проведоха беседа на тема „Белите ми зъбки“;
 • изготвени бяха предложения за промяна на текстовете в Наредба №1 за изискванията за дейността на здравните медиатори;
 • оказано бе съдействие на 6 лица за достъпа им до медицински услуги;
 • създадена бе организация за допълнителен транспорт до Лесопарк „Липник“ на 22 и 23 юни, във връзка с провеждането на Фестивала на драконовите лодки, както и организация на движението в местността;
 • продължава подготовката на стартиращото от 1 юли обслужване на всички градски линии от „Общински транспорт Русе“ ЕАД;

 

 

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

- подготовка и организация на предстоящия Фестивал на драконовите лодки;

- извършени бяха дейности по разпределение на финансовите средства по Програма „Спорт“ за 2024г. към спортните клубове на територията на община Русе;

- продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

-продължават дейностите по възстановяване на пешеходната алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион;

-продължават ремонтните дейности в спортна зала към Дома за стари хора „Възраждане“;

-извършена бе подготовка на тръжни процедури за отдаване под наем на спортни обекти;

- на 13 юни в зала „Европа“ бе проведено отчетно-изборното събрание на Младежкия парламент и изпращане на абитуриенти, представен бе годишният отчет за свършената работа и бе избрано ново ръководство за следващия едногодишен мандат;

- на 13 юни в Художествената галерия бе проведен Годишният концерт на Хор „Св. Георги Победоносец“ и бяха наградени и изпратени абитуриентите от формацията;

- на 20 юни Мажоретен състав „Екстрийм“ участва в откриването на фестивала „Русе пее и танцува – Шарено хоро“;

- на 20 юни пред Паметника на свободата се проведе предаване знамето на XIII Младежки гвардейски отряд при Общинския младежки дом;

- на 21 юни в Голямата зала на Доходното здание ще се проведе традиционният Годишен концерт на Танцов състав “Импулс”.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/