Пропускане до съдържанието на страницата

Съобщение за анализ и планиране на социалните услуги в общината

петък, 10 февруари 2023

ОБЩИНА РУСЕ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В  изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги /Наредбата/ е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет /Анализ/,

Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните  услуги, кметът на общината организира публично представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво. Срокът за обсъждането на предложението е 30 дни.

На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните  услуги, община Русе публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината, раздел „За граждани“, отдел „Социални дейности“, рубрика „Анализ и планиране на социални услуги“ за мнения, становища и предложения  от заинтересованите лица, които могат да се подават писмено до Кмета на Община Русе или на ел.поща: mayor@ruse-bg.eu

 

 

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/