Пропускане до съдържанието на страницата

Състоя се първа копка на обект „Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап“

вторник, 12 септември 2017

Днес беше направена символична първа копка на обект „Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.

Началото на строителните работи бе дадено в Парка на Младежта при входа за Розариума от ръководителя на проекта и главен архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, зам.-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков и зам.-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.

Проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на договора е 16 860 657,16 лева, от които: 16 790 422,69 лева – представляващи безвъзмездна финансова помощ (100%) и 70 234,47 лева –представляващи собствен принос на Община Русе.

ПОКАНА

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/