Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 02 декември 2022

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • положена бе нова настилка на прилежащия тротоар към бл. „Потсдам 1“ и бл. „Потсдам 2“ по ул. „Инж. Бъркли“ в кв. Здравец - Север 2;
 • започна подготовка за монтиране на ново светодиодно /LED/ осветление на захранващата мрежа на уличното осветление по ул. Сърнена гора“ - в участъка от ул. „Чипровци“ до ул. „Згориград“;
 • подменени бяха старите улични и паркови осветителни тела с нови енергоспестяващи LED осветители по съществуващите ремонтирани стълбове за осветление на ул. „Цветница“;
 • дворът на Семизовата къща бе изчистен, във връзка с предстоящия ремонт на сградата;
 • въведена бе временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Плиска“ - в участъка от кръстовището с ул. „Митрополит Григорий“ до кръстовището с ул. „Воден“, във връзка с полагане на асфалтова настилка;
 • извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на пътните настилки по ул. „Изгрев“, ул. „Тодор Икономов“, ул. „Саша Попов“ и в междублоковите пространства на бл. „201“, бл. „209“ и бл. „212“ в кв. Чародейка – Г – юг;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „България“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Александровска“, ул. „Будапеща“, ул. „Воден“, ул. „Зорница“, ул. „Лисец“, ул. „Луи Айер“, ул. „Македония“, ул. „Петрохан“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа в гр. Мартен, с. Николово и с. Червена вода;
 • извършиха бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление в участъци на Парк на възрожденците, в кв. Захарна фабрика и околоблоковите пространства на бл. „МНО“ 2 в кв. Възраждане – юг, бл. „Средец“ в кв. Възраждане и бл. „13“ в кв. Дружба 3;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка пред кръстовищата на ул. „Славянска“ с бул. „Придунавски“, на ул. „Богдан войвода“ с ул. „Ангел Хаджиоглу“, както и обозначаването на паркоместа с пътна маркировка по ул. „Асен Златаров“, ул. „Борисова“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Константин Иречек“ и ул. „Янтра“;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града. Почистени бяха нерегламентирани сметища в района на бл. “Синия Дунав“ и бл. “Боримечка“;
 • извършено бе ръчно и машинно косене в района на бул. „България“.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • на 28 ноември бе проведена комисия по настаняване, на която се взеха следните решения: 
    • настанени бяха 5 нови семейства от списък за настаняване за 2022 г.;
    • 3 семейства бяха настанени в резервно жилище;
    • семейства бяха пренастанени в други общински жилища, след подадена молба за пренастаняване;
    • прекратени бяха наемните правоотношения с 1 семейство, обитаващо жилище от общия фонд, 1 семейство, обитаващо резервно жилище и прекратяване на наемните правоотношения за 1 ведомствено жилище;
    • подновени бяха настанителните заповеди за продължаване на наемните правоотношения на 88 домакинства;
 • зам.-кметът Златомира Стефанова и председателят на Общинския съвет г-н Иво Пазарджиев бяха участници в Международна конференция по корабоплаване и туризъм в гр. Мелк, Австрия в периода 27-30 ноември. Събитието даде трибуна за обсъждане на актуални въпроси, касаещи всички, които се идентифицират с най-европейската река Дунав. Кметът на Мелк прие представителите на Община Русе на специална среща, в която се обсъдиха възможности за засилване на сътрудничеството с цел повишаване доверието в името на общото бъдеще на реката. Ръководството на Община Русе презентира туристическите ресурси и потенциала на общината като речна туристическа дестинация;
 • проведе се обучение в реална среда на служители от отдел „Общинска собственост и земеделие“ за запознаване с начина на работа с Географска информационна система (ГИС) на Община Русе. Същата ще предоставя възможност на гражданите за достъп до актуални данни, представени в интерактивни карти чрез уеб-базирани пространствени приложения;
 • проведоха се заключителни пресконференции по проект „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“, РОБГ425 в Община Русе и в Община Гюргево. Отчетени бяха основните дейности по проекта, като за българската страна се е реализирало проектиране и рехабилитация на над 4,6 км от бул. „Липник“ и пътните връзки към с. Николово и бул. „България“. По проекта има извършен надзор, изготвена обща стратегия за оптимизиране на транспортните условия в трансграничния регион България-Румъния 2020-2027 и съвместна система за контрол на трафика, както и различни комуникационни дейности. Официалната дата на приключване на проекта е 7.12.2022 г. – 51 месеца и 1 ден след неговото официално стартиране;
 • обявени бяха претендентите в категориите за Годишни туристически награди 2022 г., обявени от Министерство на туризма. Община Русе се състезава в следните три категории:

                     - Туристическа община;

         - Туристическа дестинация;

         - Туристическа атракция/обект;

Онлайн вотът ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория. Онлайн гласуването ще приключи на 05.12.2022 г. в 23:59 часа.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

- продължава приемът на документи по проект „Грижа в дома в Община Русе“. Изготвени са и са подписани трудови договори, тристранни споразумения;

- проведе се заседание на специализираната комисия за определяне на носителите на Награда „Студент на годината“ за 2022 г.

- изпратени са писмо и заявка до МОН с искане за предоставяне на училищни автобуси за подмяна на амортизирания автопарк на средищните училища;

- изготвени и изпратени са повторни писма с искане за осигуряване на финансов ресурс за физкултурни салони на ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Никола Обретенов“ до МОН;

- на 30 ноември е проведена среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ в офиса на ПИЦ – Русе. На първата среща са се включили 12 участници. Дискусията е фасилитирана от д-р Станислав Иванов – психиатър в ЦПЗ – Русе;

- проведено бе заседание на Комисията за детето, на която се обсъдиха теми, свързани с предприети мерки по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и превантивни мерки; социални услуги за деца на територията на община Русе и подкрепа на деца от многодетни семейства;

- проведе извънредно заседание на Комисията на детето, в разширен състав, като в него взеха участие и: г-жа Янита Манолова-зам. председател на ДАБ, г-жа Мария Шишева-ВК на ООН за бежанците, г-жа Лора Войнова-УНИЦЕФ, г-н Владимир Панов-арабист. Обсъдени са актуалните проблеми на децата, както и координиране на действия за работа на местно ниво, при случаи на непридружени деца-чужденци или мигранти, на територията на община Русе. Срещата приключи с посещение на представителите в социалната услуга Кризисен център, където има вече настанено дете;.

- проведе се работна среща с експерти от Община Русе и Българската федерация по кану-каяк, членове на организационния комитет, подготвящ домакинството на Русе за Световната купа по кану-каяк  през 2023 г.

- извършиха се планови проверки в здравните кабинети на ДГ „Звездица“, ДГ „Снежанка“

– 1 и ДГ „Снежанка“ – 2. Проверки бяха направени и в детска ясла № 1 и детска ясла № 15 за проследяване спазването на разпоредбите на Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, регламентирани от Министерството на здравеопазването;

- здравните медиатори са извършили обходи в кв. „Селеметя”. Консултирани са 15 лица за  безплатна скринингова кампания за СПИН, която ще се осъществи в МОЛ – Русе. Съвместно с експерт и с медицински лаборант на РЗИ в МОЛ – Русе са консултирани 30 лица за заболяването СПИН и за необходимостта от извършване на кръвен тест;

- проведе се информационно-мотивационна среща в офиса на Превантивния център с 21 ученици от 8 Б клас на СУЕЕ „Свети Константин-Кирил философ“ – Русе, по Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училище;

- екипът на Превантивно-информационния център - град Русе проведе обучение от Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училище „Кодово име живот“ на тема „Подкрепа в трудни ситуации“ в две паралелки на 7–те класове на ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе, в което се включиха общо 39 ученици и на тема „Влияние на средата“ в 5. и 6. клас на ОУ „Христо Смирненски“ – кв. Долапите, в което взеха участие общо 11 ученици и част от училищните специалисти;

- по покана на ръководството на СУ „Васил Левски“ – град Русе, експертите от Превантивно-информационния център - град Русе са се срещнали с ученици от две паралелки на 10 клас, три паралелки на 11 клас и една паралелка 12 клас. Децата са запознати с темата „Превенция на употребата на психоактивни вещества“.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • служителите на отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ ежедневно извършват огледи и проверки по молби, жалби и сигнали от граждани и държавни институции.;
 • служителите на отдел „Строителен контрол“ извършиха 10 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;
 • издадени бяха 12 разрешения за строеж.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/