Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 03 февруари 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • започна подмяна на парковото осветление в Парка на възрожденците, като на мястото на старите осветителни тела и възстановени стълбове се монтират нови светодиодни /LED/ декоративни паркови осветители;
 • от 1 февруари бяха въведени новите цени на абонаментните карти за пътуване в градския транспорт, съгласно Постановление №10 на Министерския съвет;
 • ремонтирани бяха опасни за движението на МПС повреди по асфалтовата настилка на пътните платна по протежението на бул. „България“;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки по бул. „Тутракан“, ул. „Асен Златаров“, ул. „Рила“ и ул.“ Тодор Икономов“;
 • отстранено бе опасно пропадане до бл. „Космос“ в кв. Цветница;
 • ремонтирани бяха компрометирани дъждоприемни и ревизионни шахти по бул. „Тутракан“, ул. „Котовск“, на кръстовището на ул. „Борисова“ с ул. „Константин Иричек“, пред бл. „Корабостроител“ в кв. Веждата и до бл. „Електрон“ 2 в кв. Цветница;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на места по бул. „Неофит Бозвели“, бул. „Цар Освободител“, Алеи „Освобождение“, ул. „19 февруари“, ул. „Байкал“, ул. „Борисова“, ул. „Даскал Аврекий“, ул. Ибър“, ул. „Кадин мост“, ул. „Капитан Добрев“, ул. „Никюп“, ул. „Петрохан“, ул. „Рила“, ул. „Ропотамо“, ул. „Света Петка“, ул. „Шипка“, както и по уличната мрежа на с. Сандрово;
 • извършени бяха ремонтно-възстановителни дейности на външното осветление в околоблоковите пространства на бл. „41“ в кв. Дружба 3, бл. „2“ в кв. Дружба 1, бл. „Тракия“ в кв. Възраждане, бл. „106“ в кв. Чародейка – Г – Юг и бл. „32“ в кв. Здравец;
 • възстановени бяха отделни повредени пътни знаци и предпазни огради по бул. „България“, бул. „Васил Левски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Епископ Блъсков“,  ул. „Згориград“, ул. „Плана планина“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Чипровци“ и ул. „Филип Станиславов“;
 • извършенa  бе съвместна проверкa с Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ и  РИОСВ - Русе относно предприятия потенциални замърсители на атмосферния въздух на обект „Линамар Лайт Металс България“ ЕООД в Индустриален парк Русе;
 • проведена бе работна среща с изпълнителя по събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кв. Средна кула, кв. Долапите и кв. Образцов чифлик на територията на община Русе относно организацията на работа и изпълнения на дейностите  съобразно договора;
 • на 30 януари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Дондуков Корсаков“ - от ул. „Неофит Бозвели“ до ул. „Тодор Каблешков“ и кръстовището на ул. „Дондуков Корсаков“ с ул. „Тодор Каблешков“, във връзка с Водния цикъл;
 • на 1 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Мария Луиза“ от ул. „Николаевска“ до ул. „Борисова“, във връзка с Водния цикъл;
 • на 31 януари бе проведено редовното заседание на Общинската Комисия за безопасност на движението по пътищата;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • ръчно бяха почистени тротоари по протежението на бул. „Трети март“ и бе направена уборка на ул. „Братя Обретенови“;
 • продължава резитбата на опасни клони в района на Лесопарк „Липник“;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени - 14 и 3 котки. Извършена бе кастрация на 3 кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • проведена бе работна среща с кметския наместник на кв. Средна кула – Божидар Йотов с цел предприемане на действия за разкриване на пункт на Детска млечна кухня за раздаване на храна на деца от 10 месеца до 3 - годишна възраст в населеното място;
 • обявени бяха свободни места за прием за текущата година в детските градини и подготвителните групи към училищата;
 • на 31 януари ръководството на Община Русе участва в работна среща, организирана от областния управител на Русе, за представяне и обсъждане на анализите на общините от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с актуализиране на Националната карта на социалните услуги;
 • проведени бяха индивидуални срещи с 11 доставчици на социални услуги на територията на община Русе с цел обсъждане декомпозирането на социалните услуги при изготвяне на анализа на община Русе за потребност от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
 • на 2 февруари бе проведено заседание на Съвета по въпросите за социалните услуги за представяне и обсъждане на анализа на Община Русе за потребност от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;
 • проведена бе работна среща на медицинските специалисти от здравните кабинети към детски градини и училища. На нея бе проведен инструктаж на директорите на детски ясли и медицинските сестри по повод постъпило писмо от РЗИ-Русе с указания за предприемане на мерки и действия, във връзка с повишаване заболеваемостта от варицела и скарлатина. Медицинските специалисти и директори на детски ясли бяха запознати с Оперативния план за борба с грип и остри респираторни заболявания на област Русе 2023 г.;
 • представени бяха данни на училищата със списъци за подлежащите на прием в първи клас по съответните райони;
 • експертите на Превантивно- информационния център проведоха сесии с 50 деца в ОУ „Отец Паисий“ на тема „Наркотиците – модерните убийци“, както и две срещи с 21 ученици в ПГИУ "Елиас Канети" на тема „Аз и другите. Добре ли се познаваме“. Проведен бе и интегриран открит урок на тема „Превенция срещу употребата и злоупотребата на наркотични вещества“;
 • експертите на Превантивно-информационния център проведоха информационна среща с 30 медицински специалисти от здравните кабинети в училищата и двама здравни медиатори на Община Русе с цел сътрудничество и по-добра информираност;
 • здравните медиатори консултираха 17 лица за рисковете от затлъстяване в ранна детска възраст, както и за превенция на заразяване с инфекциозни заболявания и взеха участие в информационна среща на тема „Ваксини и ваксинопрофилактика“ с експерт от РЗИ;
 • проведена бе работна среща с русенските спортни клубове, във връзка с кандидатстването по Програма „Спорт“ на Община Русе за 2023 г.;
 • продължава провеждането на ученически игри за учебната 2022-2023 г.;
 • проведена бе работна среща на членовете на организационния комитет за подготовка на Световната купа по по кану-каяк маратон през месец юни 2023 г.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 • входирано бе предложение в Общински съвет - Русе за предоставяне под наем на части от терен за разполагане на преместваеми обекти на територията на Зона „К“ Крайбрежна – гр. Русе. Предвижда се отдаване под наем на два терена за разполагане на павилиони за напитки с прилежаща част за разполагане на маси, столове, чадъри (или тенти) и един терен за разполагане на павилион за фреш и дребни пакетирани изделия;
 • на 30 януари кметът на Община Русе Пенчо Милков проведе среща на бизнеса на Русе с  представители на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Фирми и компании на територията на община Русе могат да се обединят в индустриални зони с правен статут за подобряване на довеждащата инфраструктура или изграждане на нова. Такива възможности възникват във връзка с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и по Закона за насърчаване на инвестициите. Обсъдени бяха пречките и успехите при развитието с примера на Тракия икономическа зона, която е регистрирала напредък едва след като съществуващите фирми и компании са се обединили. Сред важните условия за развитие на такава среда е изграждането на обучителен център, в който бъдещи кадри в съответната област да получават квалификация. Нов момент е създаването на въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП), които могат да привличат компании с подходящ профил;
 • на 31 януари експерти на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ активно участваха в подготовката и провеждането на третата среща на Стратегическия съвет на Интеррег VIA Румъния-България. Структурата обединява представители на публични институции, местни и регионални власти, неправителствени организации и бизнеса от България и Румъния. Основната му задача е изготвяне, прилагане, мониторинг и оценка на Интегрираната териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния България. В дневния ред бяха включени избор на председател и съпредседател, както и одобряване на началния доклад „Разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничната зона Румъния-България”, както и обсъждане на следващите стъпки по изпълнение на договора за „Развитие на Интегрирана териториална стратегия за развитие на Румъния-Трансгранична зона на България”;
 • продължава изпълнението на процедурата по продажба на общински жилища на настанените в тях правоимащи лица, като през изминалата седмица е финализирана една процедура за покупко-продажба.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • служители от отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ съвместно с представители на ръководството на Община Русе извършиха огледи и в кварталите Дружба 1, Дружба 2, Дружба 3 и Чародейка за преценка и приоритизиране на участъците, които се нуждаят от ремонт. Предстои изготвяне на количественостойностни сметки. На тяхна база ще бъдат определени окончателно междублоковите пространства, които ще бъдат ремонтирани, съобразно наличния финансов ресурс;
 • започнаха огледи на общински жилища, освободени от наематели за изпълнение на текущи ремонти с цел осигуряване на подобра среда за живеене;
 • започнаха дейностите по отстраняване на течове в помещения в сутерена на Драматичен театър „Сава Огнянов“;
 • извършени бяха проверки за незаконно строителство във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи;
 • издадени бяха 13 разрешения за строеж и са одобрени 6 подробни устройствени планове.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/