Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 01 септември 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • спечелен бе публичен търг за възмездно ползване на автоматична измервателна станция, собственост на община Белене, за срок от две години;
 • започна подготовката за асфалтиране на междублоковото пространство и паркинга зад бл. „Бачо Киро“;
 • продължават строителните дейности по текущ ремонт за възстановяване на настилките в градинката на пл. „Дунав“;
 • извършени бяха локални ремонти по подготовка и асфалтиране /изкърпвания/ на единични разрушения на пътните настилки в Лесопарк „Липник“, както и пропадания по пътното платно на ул. „Рига“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“;
 • продължават строително-ремонтните дейности в Детския художествен център на ул. „Борисова“ 51;
 • продължават строително - ремонтните дейности в общинската сграда на ул. „Александровска“ 93 за създаването на нов пенсионерски клуб;
 • подменени бяха компрометирани лампи и осветителни тела в кв. Дружба 3, бл. „35“, кв. Чародейка - бл. 206, ул. „Муткурова“ - бл. „Съединение“, кв. Здравец –Изток – бл. „Ангел Войвода“, ул. „Плиска“ – бл. „Родопа“, ул. „Битоля“ – бл. „3“, бл. „Янтра“ и бл. „Бряст“;
 • подменени бяха старите натриеви осветители с нови ЛЕД осветителни тела в с. Бъзън - 25 броя, с. Николово - 6 броя и с. Сандрово - 21 броя;
 • извършени бяха ремонти на електрическата мрежа в кв. „Средна кула“, кв. „Дружба“ 1 - ул. „Гео Милев“, Парк на младежта, бл. „3“ и бл. „7“ в кв. Дружба 1;
 • положена бе хоризонталната пътна маркировка с червена боя пластик в района на ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Иван Вазов“, ПГСАГ ”Пеньо Пенев”, ВУ „Земеделски колеж“, СОУ „Христо Ботев“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“;
 • започна полагането на хоризонтална пътна маркировка на вело алеи със синя боя пластик в разделителната ивица на бул. „Фердинанд“;
 • монтирани бяха пътни знаци в кв. Здравец и кв. Родина по решения на Общинската комисия за организация и безопасност на движението и кметските наместници, както и бяха подменени увредени пътни знаци в кв. Чародейка и на бул. „Трети март“;
 • изпратени бяха докладите от целенасочената инспекция за пътна безопасност до Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата (ДАБДП), с което се финализира пътният одит;
 • монтирани бяха нови антипаркинг стълбчета на мястото на увредени такива по ул. „Чипровци“, ул. „Шипка“, ул. „Згориград“, ул. „Петрохан“;
 • на 31 август бе създадена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Еделвайс“ в с. Николово, във връзка с реконструкция на водопровод;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 11 кучета, осиновени – 14 /3 в България и 11 в Германия/, извършена бе кастрация на 8 кучета.

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • обявени бяха свободните места за прием в детските градини и подготвителните групи в училище;
 • изготвено бе предложение до Общинския съвет за утвърждаване и финансиране на паралелки с пълняемост под определения минимум;
 • изготвен бе отговор, във връзка с промяна в план-приема за VIII клас в ПГСС „Ангел Кънчев“;
 • обобщена бе информацията от детските градини за приетите в първа група деца;
 • стартираха дейностите по подготовка на инициативата „Културен чек“, която Община Русе разработи за зрелостниците от русенските училища; 
 • извършени бяха проверки в детските градини, свързани с летния начин на работа,  храненето и поддръжката на материално-техническата база;
 • създадена бе организация за оказване на спешна кризисна интервенция от психолог към Държавната агенция за закрила на детето, във връзка с възникналия инцидент на стадион Дунав, която е предоставена на децата и техните родители;
 • здравните медиатори консултираха 28 лица в кварталите „Средна кула“, „Селеметя“ и „Тракция“ за превенция на заразяване с хепатит А, с летни вирусни инфекции, засягащи стомашно – чревния тракт и за симптомите, които протичат;
 • експерти от Превантивно – информационния център и здравен медиатор извършиха обход в кв. Тракция, като на 6 семейства са разяснени рисковете от употреба на наркотични вещества и енергийни напитки и са им предоставени информационни материали;
 • експерти на отдел „Социални дейности“ и отдел „Здравни дейности“ извършиха мониторинг на 3 социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги; 
 • проведена бе работна среща с директорите на детски ясли и директора на Детска млечна кухня за обсъждане на приема на деца от 15 септември и обявяването на нови свободни места.
 • служители на Община Русе преминаха обучение за работа с непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в България, по проект „Подкрепа за непридружени деца, търсещи международна закрила“, реализиран от Върховния комисариат за бежанците към ООН и УНИЦЕФ;
 • проведено бе заседание на Общинската комисия за детето, на която се разискваха наболели теми, свързани с превенцията на психоактивни вещества, просещи деца и тютюнопушене сред учениците;
 • продължават дейностите по подготовката на луксозното двуезично печатно издание за първите неща в Русе, финансирано от Община Русе;
 • представена бе информация на училищата за инициативата Екошампиони на Екопак, която ще се осъществи от 21 септември до 20 октомври до 20 октомври;

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

- изготвено бе предложение до Общинския съвет за безвъзмездно предоставяне на къщички от Коледния пазар на неправителствени организации с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност. Подадени са 6 заявления, като и 6-те сдружения ще ползват общо 4 броя къщички за определен период от време по график, утвърден от Общинския съвет;

- в Лесопарк „Липник“ беше проведена последната четвърта инициатива по проекта на Спелео клуб „Академик“ „Едно скаутско лято в Русе“. Децата от Клуб „Пещерен мечок“ заедно с още близо 20 ентусиасти почистиха част от туристическите пътеки в района на чешмата Бялото момиче. Поредицата от скаутски събития се реализира с финансовата подкрепа на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

- възложено бе проектирането на ул. „Княжеска“, ул. „Мария Луиза“, ул. „Д-р Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“, което ще се извърши във връзка с капиталовия кредит за основен ремонт на уличната мрежа на гр. Русе;

- продължава изпълнението на текущ ремонт при бл. „Вяра“ 2 – в участъка между ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Видин“ и ул. „Борисова“;

- продължава асфалтирането на ул. „Витоша“, ул. „Струма“ и ул. „Христо Смирненски“ в с. Долно Абланово;

- продължава изпълнението на текущ ремонт на плочника пред сградата на Дом за медико-социални грижи за деца на ул. „Никола Й. Вапцаров“ 20;

- завършиха дейностите по подготовка на частичния ремонт на фасадата на общинска сграда бул. „Фердинанд“ 3, които включват подмяна на метални елементи и водосточни тръби;

- възложен бе текущ ремонт на пенсионерски клуб №1 на ул. „Цар Шишман“ №8  включващ подмяна на дограма, поставяне на  ламинат, подмяна на осветлението, поставяне на нова врата и боядисване на стени;

- продължава цялостният вътрешен ремонт в Пенсионерски клуб №10, включващ освежаване на тавани, стени, под, подмяна на дограмата и на ВиК и ел. инсталацията;

- продължава ремонтът на Пенсионерски клуб  №5 на ул.“Родопи“ 9, включващ цялостна подмяна на дограми, както и освежаване на стени, под  и таван;

- издадено бе разрешение за строеж за обект „Изграждане на абонатна станция и връзка към съществуваща топлопреносна мрежа в сграда на ул. „Рига“ 1, гр. Русе“;

- издадени бяха 4 заповеди за преработка на инвестиционни проекти към издадени разрешения за строеж за обекти на техническата инфраструктура;

- извършени бяха 8 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/