Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 01 декември 2023

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 

 

 • екипи на Община Русе отстраняваха аварии по захранващата мрежа, като възстановиха осветлението по десетки улици в града. Възстановени бяха неработещи светофарни уредби по кръстовищата и бяха премахнати опасни стълбове, на чието място бяха монтирани нови;
 • завърши ремонтът на вътрешната улица и зоните за паркиране към бл. „Сърнена гора“ в кв. Родина. Положена бе нова асфалтова настилка и бе ремонтирана системата за отвеждане на повърхностите води. Подменено бе и външното осветление с нови LED осветители в района;
 • извършено бе почистване на снега в района на общинските паркинги;
 • монтирани бяха нови LED осветителни тела в с. Червена вода, с. Басарбово, кв. Долапите и кв. Здравец при бл. „34“;
 • продължава подготовката за асфалтиране на единични разрушения на пътната настилка около блоковете и междублоковите пространства на бл. „Берое“, бл. „Славия“, бл. „Марек“, бл. „Етър“, бл. „Сирма войвода“, бл. „Румяна войвода“, бл. „Бояна войвода“ в кв. Здравец – Изток;
 • извършен бе ремонт на единични пропадания на пътното платно на ул. „Стоян Заимов“, ул. „Цанко Церковски“, паркинга на бл. „Камчия“, кв. Касева чешма и бяха асфалтирани единични разрушения по пътното платно със студен асфалт на ул. „Рига“ и в района на бул. „Съединение“;
 • подменени бяха компрометирани лампи и бе извършен ремонт на осветителни тела за улично осветление при бл. „28“ в кв. Здравец - Изток, ул. „Шипка“, ул. „Белмекен“, ул. „Добри Немиров“, ул. „Александровска“;
 • демонтирани бяха увредени стълбове за улично осветление на ул. „Тича“, ул. „Одрин“, ул. „Рига“, кръстовището на ул. „Духовно Възраждане с ул. „Кирил Старцев“;
 • монтирани бяха пътни знаци на ул. „Хан Крум“, ул. „Яребична“ и бяха възстановени пътни знаци на ул. „Страшер планина“, ул. „Н. Петков“, ул. „Гео Милев“, ул. „Инж. Бъркли“, ул. „Сакар планина“, бул. „България“;
 • на 29 ноември бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Княжеска“, във връзка с извършване на основен ремонт на улици в гр. Русе;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бе настанено 1 куче, осиновено 1 и бе извършена кастрация на 6 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • обявени бяха свободни места за прием в детските градини и яслените групи;
 • на 27 ноември бе изготвена заповед за обявяване на неучебен ден в ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, ПГСС „Ангел Кънчев“ – Русе, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово и НУ „Васил Априлов“ – с. Хотанца;
 • сключени бяха 54 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 54 лица като лични асистенти;
 • извършен бе мониторинг в две социални услуги за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги;
 • извършени бяха 4 проверки по сигнали от граждани, подадени на тел. 112, за лица, установени на обществени места с видимо здравословни проблеми, изпаднали в безпомощно състояние и без дом, като е оказана необходимата подкрепа за настаняване в лечебно заведение и в подходящи социални услуги;
 • проведена бе анкета за изготвяне на анализ на съществуващите услуги за деца в ранна възраст /до 6-годишна възраст/, включително деца със затруднения в развитието или увреждания в България, с цел подпомагане  планирането на програми и дейности за укрепване капацитета на съществуващите услуги и за изграждане на национална система за ранна интервенция. Представени бяха 6 анкети от доставчици на социални услуги;
 • подготвена бе информация, във връзка с подаден окончателен финансов отчет за изпълнение на дейностите по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ на проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе”;
 • извършен бе последващ контрол върху предоставените финансови отчети от спортните клубове;
 • изготвен бе доклад за междинно отчитане в изпълнение на т. 12 „Изпълнение и отчитане“ по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.;
 • експерти на Община Русе, директори на детски ясли и социални услуги участваха в обучителен семинар на тема  „Актуална информация за новите промени в Кодекса на труда – електронни трудови книжки и електронно трудово досие. Практически въпроси по прилагане на трудовото законодателство“, организиран от Регионалния съвет на КНСБ - Русе;
 • здравните медиатори извършиха консултация на 48 лица от кварталите Селеметя и Средна кула за превенция срещу заразяване с есенно - зимни инфекции, хепатит А, реимунизация на деца срещу дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит, както и за останалите имунизации от задължителния имунизационен календар;
 • проведена бе среща между здравните медиатори и кмета на с. Хотанца Мелиха Тодорова, във връзка с организиране на скринингово изследване за туберкулоза от специалисти на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“;
 • здравните медиатори се включиха в XV Национална обучителна среща в гр. София, организирана от Националната мрежа на здравните медиатори - „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“;
 • експерти от Превантивно - информационния център проведоха  обучителни сесии с  ученици от 3 и 4 клас от ОУ „Никола Обретенов“ по програмата „Ще се справим заедно“, втори модул, на тема „Към кого да се обърна за помощ, ако се чувствам застрашен“, по време на която бе организирана и викторина;
 • взето бе участие в работна среща, на която бе обсъдена координацията на действията на органите за защита на жертвите от домашно насилие, организирана от Сдружение „Център Динамика“;
 • в кв. Долапите бе проведен Празник на квартала, който се състоя в НЧ „Просвета - 1915“;
 • членове на Младежкия парламент взеха участие в акция, посветена на Международния ден срещу насилието.

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 

 • във връзка с одобрени проекти по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование” по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), Община Русе подготви и изпрати пакет от документи за сключване на договорите към Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Одобрените проектни предложения са насочени към осигуряване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда в общежитие на ПГСС „Ангел Кънчев“ - Образцов Чифлик“ и ЦПЛР - Общежитие за средношколци;
 • проведен бе търгът за ежегодния Мартенски пазар, който ще се състои от 12 февруари до 5 март включително. Всички 30 павилиона, предвидени за търговска дейност, намериха своите временни стопани. Предвидени са и 4 павилиона за провеждане на благотворителни кампании, които предстои да бъдат предоставени на сдружения с нестопанска цел, подали заявления в общинската администрация;
 • експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините. През годините срещата се превърна в зона за диалог между експертите от общините и управляващите органи в съвместните им действия по усвояването на европейските средства и в усилията им за по-ефективното ползване на евро фондовете.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

 • извършени бяха 10 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;
 • съставен бе един акт за установяване на административно нарушение, като същият бе връчен на заинтересованите лица.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/