Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинска администрация - Русе

петък, 19 ноември 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • положена е изцяло нова асфалтова настилка на ул. „Вежен“;
 • преасфалтирани са участъци от ул. „Росица“ и ул. „Вит“;
 • започна подмяната на уличното осветление на ул. „Тулча“. Старите улични натриеви лампи ще бъдат сменени с нови енергоефективни LED осветителни тела;
 • изградено е експериментално осветление на две пешеходни пътеки по бул. „Цар Освободител“;
 • почистена е от растителност пътната мрежа в участъка с. Николово – гр. Русе;
 • почистени са нерегламентирани сметища на ул. „Цариград“ и местност „Касева чешма“;
 • проведени са 2 комисии за излезли от употреба моторни превозни средства;
 • възстановено е неработещо улично осветление на участъци по ул.“Осоговска планина“, ул. „Тетово“, ул. „Велес“, бул. „Г. Делчев“, ул. „Петрич“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Щип“, ул. „Муткурова“, ул. „Пристанищна“, ул. „Плиска“, ул. „Княжевска“ и ул. „Яне Сандански‘;
 • ремонтирани са участъци с настилки по бул. „Тутракан“, бул. „Хр. Ботев“, ул. „Измаил“, ул. „Люботрън“, ул. „Сент Уан“, ул. „Студен кладенец“, ул. „Огоста“, ул. „Приста“ и ул. „Христо Ясенов“;
 • възстановени са разрушени дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“, ул. „Росица“ и ул „Вит“;
 • положена е хоризонтална пътна маркировка по ул. „Доростол“, ул. „Янтра“, ул.“П. Хитов“, ул. „Цар Асен“, ул. „Муткурова“, ул. „Николаевска“, ул. „Бозвели“, ул. „Згориград“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Цар Шишман“, ул. „Дондуков – Корсаков“ и ул. „Чипровци“;
 • извършени са дейности по поддържане на хигиената в Централна градина, машинно, почистване на алеи в Младежки парк, Парк на Възрожденците, бул. „Трети март“, бул.“Цар Освободител“, кея, също така са почистени и автобусни спирки;
 • на 18.11.2021 г. съвместно с ОД на МВР и изпълнителя на обекта бе въведена постоянната организация на движението по пътните връзки на пътен възел „Сарая“ във връзка с изпълнението на обект: „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“, в това число и пътен възел „Сарая“, гр. Русе;
 • на 19.11.2021 г. съвместно с ОД на МВР, Областно пътно управление и изпълнителя на обекта въведена бе постоянната организация на движението на ул. „Басарбовска“ – път III-501 Русе-Иваново-Бяла в участъка от разклона за Джъмбо до кръстовището с ул. „Сини вир“ в кв. Средна кула във връзка с реконструкция на ВиК мрежи в кв. Средна Кула и кв. Долапите;
 • през изминалата седмица в общинския приют за безстопанствени животни са настанени 31 кучета, осиновени са 7 и е извършена кастрация на кучета.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ“:

 

 • извършен бе оглед на трасето във връзка със строителството на „Път II-23 Русе - Кубрат“ във връзка с неправилно извозване и депониране на земна маса и фракция, получени при изкопните работи върху действащи пасища – публична общинска собственост, а не в указаните за тази цел терени, като ще бъде изпратено уведомление за привеждане на имотите в необходимия вид;
 • подготвено е предложение за предварително съгласие за стартиране на процедура по безвъзмездно придобиване на право на собственост на имот в местност „Орта Екенлик“ с площ от 83 664 кв.м., по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост. Необходимостта от придобиване в собственост от Общината на имота е с цел създаване на по-благоприятни условия за доброто му стопанисване, управление и опазване. Теренът би могъл да се ползва за изграждане на автомобилна писта и автополигон за обучение на деца по автомобилен спорт;
 • кметът Пенчо Милков взе участие в четиринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“. Програмата подпомага публичните администрации към преминаване към електронно управление;
 • във връзка с проведена среща с Петър Витанов, член на „Група на прогресивния алианс на социалистите и демократите в европейския парламент“, от името на Община Русе беше изпратено писмо-становище до него с мотивирано искане да бъде премахнато ограничението или да бъде увеличен лимитът за брой проекти, изпълнявани едновременно от един бенефициент по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България;
 • експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ взеха участие в заседание на постоянната комисия по „Европейски фондове, национални и международни програми“ към НСОРБ. Основен акцент бяха Интегрираните териториални подходи през програмен период 2021-2027г.;
 • инспекторите от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ обходиха търговски обекти по ул. „Николаевска“ във връзка с провежданата разяснителна кампания за разделно събиране на отпадъци и правилно изхвърляне на опаковки и други отпадъци от страна на търговците;
 • със заповед на кмета на община Русе за периода, в който се провежда Коледния базар, са определени места на територията на гр. Русе, където търговци могат да продават коледни елхи и украса. Ресторантьорите могат да ползват площта пред заведенията за хранене с цел продажба на храни (скара) и напитки (греяно вино).

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • извършен бе текущ ремонт на настилките при кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Васил Левски“. Отстранени са дефектите (коловозите) по пътните платна в двете посоки на движение, като са положени геомрежи, служещи за армиране на асфалтовата настилка;
 • с оглед на настъпващата зима започнаха локални ремонти по бул. „България“. Ще се изпълняват асфалтови работи, а старите мантинели ще бъдат подменени с нови;
 • с цел осигуряване на по-добри условия през зимния сезон бяха извършени ремонти на отоплителните инсталации в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Семерджиево и в ДГ „Синчец“ в кв. Средна кула;
 • служителите от отдел „Строителен контрол“ са извършили 11 проверки на територията на Русе и малките населени места в общината след сигнали от граждани за незаконно строителство. В резултат са издадени 1 заповед за премахване на незаконен строеж и 1 констативен акт за незаконен строеж, които са в процес на връчване на заинтересованите лица;
 • издадени са 18 разрешения за строеж.

 

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • проведен конкурс за социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждани – седмична грижа“;
 • провеждане на работна среща със Светла Оцетова /изпълнителен директор на Международната федерация по академично гребане/ относно организирането и провеждането на Световно първенство по драконови лодки през 2025 г. в Лесопарк „Липник“;
 • участие в онлайн среща на Постоянната комисия на НСОРБ по Европейските фондове, национални и международни програми и проекти;
 • организация и провеждане на редовно заседание на Обществения съвет за култура към Община Русе;
 • участие в онлайн среща „Териториален протокол за домашното насилие“;
 • във връзка със Световния ден на недоносените бебета – 17 ноември в кв. „Чародейка“, кв. „Селеметя“ и кв. „Тракция“ здравният медиатор консултира 11 бременни жени за превенция и за рисковете на преждевременно раждане, както и за достъпа им като здравно неосигурени до акушеро – гинекологична помощ. Обсъдени са и методи на контрацепция.
 • в кв. „Тракция“ семейства са консултирани по отношение на задължителните имунизации и реимунизации на деца съгласно имунизационния календар на Република България. Предоставени са им имунизационни календари;
 • 4 лица са консултирани за записване в Бюрото по труда с цел съдействие за намиране и стартиране на работа, а 1 лице е консултирано за социална услуга „Асистентска подкрепа“. Оказано му е съдействие за попълване и подаване на нужните документи;
 • на 17 и 18 ноември експертите от Превантивно-информативния център проведоха онлайн информационно-дискусионни срещи с ученици от гимназиален курс от СУ „Васил Левски“ и ПГЕЕ „Ап. Арнаудов“ по Националната програма за превенция употребата на психоактивни вещества „От връстници за връстници“. В срещата се включиха 48 ученици от СУ „Васил Левски“ и 40 ученици от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“;
 • подготовка и обобщаване на писма за изискване на информация във връзка с разработването на Стратегия за развитие на предучилищното и училищното образование в община Русе (2021-2025);
 • награждаване на световната шампионка по борба Биляна Дудова, вицешампиона от Европейското първенство по борба Мирослав Киров и Георги Вангелов, завършил на пето място по време на Летните олимпийски игри в гр. Токио/ Япония/.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни Новини

виж всички новини >

https://www.livechatalternative.com/