Пропускане до съдържанието на страницата

Седмичен отчет за дейността на общинската администрация

петък, 23 февруари 2024

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • стартира подготовката за полагане на нова асфалтова настилка на ул. „Генерал Радецки“ - в участъка от кръстовището с ул. „Балкан до кръстовищата“ с ул. „Филип Тотю“ и ул. „Пристанищна“;
 • продължават ремонтните дейности по благоустрояване на околоблоковите пространства към бл. „Козница планина“ и бл. „Вежен“ в кв. Родина 1;
 • започна поетапна подмяна на старите лампи с нови LED панели на външното осветление по ул. „Александровска“;
 • извършени бяха текущи ремонти и възстановяване на работата на светофарните уредби на кръстовището на бул. „Липник“ с ул. „Иван Ведър“;
 • извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения на настилките на места по ул. „Голям Богдан“, ул. „Капитан Райчо Николов“ и ул. „Николай Здравков“;
 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци от бул. „Липник“, бул. „Съединение“, бул. „Тутракан“, бул. „Христо Ботев“, ул. „19 – ти февруари“, ул. „Атон“, ул. „Свети Наум“, ул. „Сърнена гора“, ул. „Тодор Минков“ и ул. „Хаджи Димитър“;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Цитадела“ в кв. Възраждане, бл. „103“ и бл. „108“ в кв. Чародейка - Юг, бл. „3“ в кв. Дружба 1, бл. „13“ в кв. Дружба 3 и бл. „86“ в кв. Здравец;
 • изградено бе ново външно LED осветление на центъра и по ул. „Здравец“ в с. Хотанца, както и в двора на Общинския приют за безстопанствени животни;
 • монтирани бяха нови предпазни ограждения по зелената разделителна ивица на  бул. „Липник“;
 • подменени бяха счупени и увредени стъклени прегради с нови на спирките от линиите на градския транспорт, ситуирани по бул. „Тутракан“ и бул. „Потсдам“;
 • продължава съвместната организация с РУО – Русе за издаването на карти за безплатно пътуване в градския транспорт на деца от 7 до 14-годишна възраст, като до момента има издадени 4 335 превозни документа на ученици от 32 училища;
 • на 22 февруари бе въведена временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ по ул. „Иван Вазов“ и ул. „Плиска“ в с. Николово, във връзка с подмяна на водопроводи;
 • на 16 и 21 февруари бе приета постоянната организация на движението на ул. „Петър Берон“ и ул. „Ангел Кънчев“ в гр. Русе;
 • монтирани бяха 14 нови пътни знака за организация на движението на различни места в града;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 25 кучета, осиновени – 4, и бе извършена кастрация на 32 кучета.

 

 

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

 • внесено бе предложение до Общинския съвет за даване на съгласие за кандидатстване на Община Русе пред Фонд „Социална закрила“ с проект по Целева програма „Закупуване на оборудване/обзавеждане на материалната база на Домашен социален патронаж – Русе“;
 • извършени бяха 63 проверки на наетите лични асистенти в Механизъм „Лична помощ“ и 41 проверки на наетите социални асистенти, които предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“;
 • продължава подготовката за приемането на формулите за разпределение на средствата в образователните институции.
 • подписан бе анекс към общинския колективен трудов договор от 20.02.2023 г. за системата на предучилищно и училищно образование в община Русе;
 • здравните медиатори консултираха 102 лица в кв. Селеметя за повишения риск от заболяването морбили и за комбинираната ваксина срещу морбили, рубеола и паротит, която е задължителна. Предоставени бяха информационни брошури. С 20 деца бе проведена беседа на тема „Белите ми зъбки“ и  превенция на заразяване с хепатит А. Проведени бяха срещи с 10 семейства на деца с пропуснати имунизации и бе оказано съдействие на 19 лица за достъп до здравни грижи;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в  изпълнение на Национална програма „Кодово име „Живот“ с 45 деца от V клас на НУИ „Проф. В. Стоянов“ и ОУ „Отец Паисий“ на тема „Правила на групата. Емоции и чувства“;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха две сесии в XII клас по Национална програма „Предпазване на младите хора от престъпления“ в ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и Спортно училище „Майор Атанас Узунов“, като бяха обхванати 44 ученици;
 • експерти от Превантивно-информационния център организираха беседа с инспектор Красимир Аспарухов от Сектор „Борба с организираната престъпност“ и 15 деца от VI - VIII клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ по повод отбелязването на Международния ден за безопасен интернет;
 • експерти от Превантивно-информационния център проведоха обучение на педагогически специалисти от ОУ „Отец Паисий“, СУПНЕЕ „Фридрих Шилер“, ОУ „Олимпи Панов“, ОУ „Христо Смирненски“ по заключителната част на Националната програма „Кодово име „Живот“;
 • внесено бе предложение на следващата сесия на Общинския съвет, във връзка удостояването на проф. Лука Велчов – председател на Демократичния съюз на българите в Букурещ, със званието „Почетен гражданин“ на гр. Русе;
 • обобщена бе информация за събитията от културния календар на Община Русе за месец февруари;

 

 

 

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

 

 

- Община Русе подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“, след което ще могат да стартират дейностите по подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства /климатици/;

- сключен бе договорът за Залата на смеха, като новите наематели следва в най-кратки срокове да започнат работата по възстановяването ѝ. Те имат 6-месечен срок, в който да извършват необходимите ремонтни дейности, като се очаква най-късно през есента залата да заработи;

- Община Русе депозира проектно предложение по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., на тема „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”. Предвижда се да бъде изготвена и популяризирана стратегия за развитие на рибарската общност и рибарския регион на територията на общините Русе, Иваново и Борово, която да е в полза на учредената Местна инициативна рибарска група;

- експерти от Община Русе взеха участие в информационен ден за представяне на проект на указания за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., която е един от основните източници на европейско финансиране за общините;

- организирани бяха две процедури за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общо 42 обекта общинска собственост /сгради, терени и павилиони/. Отдаваните обекти са с разнородни предназначения и локация, включени са обекти от Централна градска част /включително и нови точки за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност по ул. „Александровска“/, кварталите Здравец, Родина, Дружба, Чародейка и Възраждане. Отдават се офиси, ателиета за услуги, производствени и търговски помещения и др. Процедурите са обявени на сайта на Община Русе в раздел “Tъргове и конкурси“, където може да се намери подробна информация. Документи за участие в процедурите ще могат да се закупуват от 26 февруари в Центъра за информационно и административно обслужване на Община Русе.

 

 

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 

- започнаха подготвителните дейности за ремонта на сградата на Доходното здание, който включва реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпуси „А“, „К“ и „Л“, както и реконструкция на техническите инсталации;

- започна подготовката за смяна на дограми в Информативно-информационния център /ПИЦ/, намиращ се в бл. „Мадара“;

- във връзка с изпълнение на енергийна ефективност на уличното осветление, се подменят осветителните тела по бул. „България“;

- извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките са съставени протоколи;

- издаден бе един констативен акт за незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица;

- издадени бяха три заповеди за премахване на  незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/