Пропускане до съдържанието на страницата

Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

Актуален график на сметоизозването (към февруари 2021 г.)

 

Сините съдове за хартиени и картонени опаковки -  понеделник и вторник

Жълтите съдове за пластмасови и метални отпадъци - четвъртък и петък

Зелените съдове за стъкло –  сряда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/