Социална трапезария

Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария“ – Русе

Адрес: гр.Русе бул.„Липник“ No117.

Телефони:

0889 253 477 – Мариан Димитров, Директор на ОП СПОТ

082 881 711 – Гергана Пашева, социален работник в ОП СПОТ


 

 


https://www.livechatalternative.com/