Пропускане до съдържанието на страницата

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт”

понеделник, 23 октомври 2023

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността Старши експерт” – 1 щатна бройка

административно звено - отдел „Инвестиционно проектиране“

към дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“

            Въз основа на преценката по представените необходими документи, конкурсната комисия определена със Заповед № ЧР 127/18.10.2023 г. на кмета на община Русе реши:

            І. До участие в конкурса се допуска:

                 1. Алпай Ибрям Гаваз

 

            Допуснатият кандидат може да получи длъжностна характеристика от отдел „Човешки ресурси“ ІІ етаж, стая 204.

    Допуснатият кандидат трябва да се яви на тест и интервю на 07.11.2023 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Русе, етаж ІІІ, Заседателна зала.         

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Търгове и конкурси"

всички >

https://www.livechatalternative.com/