Пропускане до съдържанието на страницата

СЗ КООРС

Предмет на дейност на Специализирано звено “Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ 

СЗ“КООРС“ е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе.

В звеното работят:

  • Администрация – 7 служители
  • Група „охрана“ – 93 охранители
  • Група „контрол“ – 15 контрольори

 

 

Охранителна дейност

Звеното притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност №1910/23.05.2012г. Лицензът е за извършване на охранителна дейност на територията на Област Русе.

Охраняват се 29 обекта, сред които административните сгради на Община Русе на пл.“Свобода“№6, ул. “Олимпи Панов“ №6, ул. “Черно море“ №2, бул. “Скобелев“ №45, ул. “Цариброд“ №3, ул. “Котовск“ №1, както и 15 кметства към Община Русе, езерото в лесопарк „Липник“ в с.Николово и др.

Дейността на мотопатрулите е съвместна със служители на Първо и Второ РУ “Полиция“ във вилните зони на гр. Русе. Патрулирането се извършва с 4 автомобила с повишена проходимост, собственост на звеното.

Център за видеонаблюдение упражнява денонощен контрол на централната част на гр. Русе – пл. “Свобода“ и част от улиците около него.

Контролна дейност

Съществуват и екипи от контрольори, които се грижат за спазването на изискванията на Наредбите на Общински съвет Русе и Закона за движение по пътищата към физическите и юридическите лица.

Отчет за дейността на СЗ "КООРС" за 2018 г.

Отчет за дейността на СЗ "КООРС" за 2017 г.

Отчет за дейността на СЗ "КООРС" за 2015 г.

Отчет за дейността на СЗ 'КООРС' за 2014 г.

Отчет за дейността на СЗ КООРС за 2013 г.


https://www.livechatalternative.com/