Пропускане до съдържанието на страницата

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджетите и сметките за средства от ЕС, съгл. чл. 133, ал. 4 от ЗПФ

                                                    2017

Тримесечни отчети (31.03.2017) (публикувано на 26.04.2017)

Тримесечни отчети (30.06.2017) (публикувано на 28.07.2017)

Тримесечни отчети (30.09.2017) (публикувано на 31.10.2017)

Тримесечни отчети (31.12.2017) (публикувано на 22.02.2018)

                                                    2018

Тримесечни отчети (31.03.2018) (публикувано на 30.04.2018)

Тримесечни отчети (30.06.2018) (публикувано на 27.07.2018)

Тримесечни отчети (30.09.2018) (публикувано на 05.11.2018)

Тримесечен отчет (31.12.2018) (публикувано на 02.04.2019)

                                                    2019

Тримесечен отчет (31.03.2019) (публикувано на 13.05.2019)

Тримесечен отчет (30.06.2019) (публикувано на 29.07.2019)

Тримесечен отчет (30.09.2019) (публикувано на 30.10.2019)

Тримесечен отчет (31.12.2019) (публикувано на 26.02.2020)

                                                    2020

Тримесечен отчет (31.03.2020) (публикувано на 30.04.2020)

Тримесечен отчет (30.06.2020) (публикувано на 14.08.2020)

Тримесечен отчет (30.09.2020) (публикувано на 28.10.2020)

Тримесечен отчет (31.12.2020) (публикувано на 28.02.2020)

                                                    2021

Тримесечен отчет (31.03.2021) (публикувано на 29.04.2021)

Тримесечен отчет (30.06.2021) (публикувано на 06.08.2021)

Тримесечен отчет (30.09.2021) (публикувано на 28.10.2021)

Тримесечен отчет (31.12.2021) (публикувано на 22.02.2021)

                                                    2022

Тримесечен отчет (31.03.2022) (публикувано на 21.04.2022)

Тримесечен отчет (30.06.2022) (публикувано на 28.07.2022)

Тримесечен отчет (30.09.2022) (публикувано на 28.10.2022)

Тримесечен отчет (31.12.2022) (публикувано на 28.02.2023)

                                                    2023

Тримесечен отчет (31.03.2023) (публикувано на 04.05.2023)

Тримесечен отчет (30.06.2023) (публикувано на 28.07.2023)

Тримесечен отчет (30.09.2023) (публикувано на 25.10.2023)

Тримесечен отчет (31.12.2023) (публикувано на 05.03.2024)


https://www.livechatalternative.com/