Пропускане до съдържанието на страницата

Творчески групи и сдружения

ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ, СДРУЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

 

1.      Международно дружество „Елиас Канети“

Лице за контакти: проф. Пенка Ангелова - председател

Пл. „Свобода” № 4, ПК 499, тел.: 082/ 828 699

elias.canetti@eliascanetti.org

www.eliascanetti.org

 

2.      Сдружение „Европейски пространства 21“

Лице за контакт: Цвета Ненова – председател

бул. „Липник” № 14, КСУДС, пк 177, тел.: 082 822 867

euspace@arenamedia.net

www.euspaces.blogspot.com

 

3.      Фондация „Бистра и Галина“

Лице за контакт: Диана Антонова

7000 Русе, ул. „Хан Аспарух” № 8

Тел.: 0878 822 303

 

4.      Сдружение  „Клуб Отворено общество“ – Русе

Лице за контакт: Лора Саркисян – изпълнителен директор

ул. „Княжеска” № 15, тел.: 082 822 733

osc@oscrousse.org

www.oscrousse.org

 

5.      Асоциация „Еврорегион Данубиус Русе – Гюргево“

Лице за контакт: Лили Ганчева

Тел.: 0887140558

 

6.      Дружество на художниците – Русе

Лице за контакт: Володя Кенарев - председател

ул. „Борисова” № 41, тел.: 082 872 248

rosiza54@abv.bg

 

7.      Дружество на писателите – Русе

Лице за контакт: Иглика Пеева

ул. „Проф. Асен Златаров” № 16, тел.: 0878 679766

radioruse@abv.bg

 

8.      Фондация „Клуб Европеистика“

За контакти: Русенски Университет “Ангел Кънчев”
Европейски документационен център
ул. “Студентска” 8, 7017 Русе

E-mail: evropeistika@yahoo.com

 

9.      Сдружение „Про арт“

Лице за контакт: Снежана Николова – председател

ул. „Отец Паисий” № 4, тел.: 0894 650 690

proartruse@abv.bg

 

10.  Сдружение „Проф. Васил Арнаудов“

Лице за контакти: Пенчо Недев – Председател

Тел.: 0888 786878

E-mail: p_nedev@abv.bg

 

11.  Сдружение „Приятели на музея“

Лице за контакт: Елена Петкова – председател

тел.: 0887 688 121

hr_eli@abv.bg

www.museumfriendsbg.org

 

12.  Сдружение „Брод“

Лице за контакт: Нели Пигулева-Митева

ул. „Николай Здравков” № 2, тел.: 0888 951 946

piguleva13@gmail.com

 

13.  Камара на архитектите– Регионална колегия - Русе

Лице за контакти: арх. Ралица Панайотова

Тел: 0887 392 264

Русе, ул. Александровска № 64

Email: aruid@mail.bg

 

14.  Дружество на архитектите

За контакти: арх. Мария Костадинова

Русе, ул. Бистрица 4 „г“

Тел: 0888 959 502

Тел.: 082 519248

Е-mail: exinta@abv.bg

 

15.  Сдружение BMST

Лице за контакти: Мартин Маринов - председател

ул. „Алеи Възраждане” № 86, тел.: 0899 733 123

bmst.carnavale@gmail.com

 

16.  Сдружение Ротаракт Клуб -  Русе

За контакти:

E-mail: info@rotaract-ruse.bg

 

17.  Сдружение „Федерация алтернативно кино“

Лице за контакт: Владимир Илиев – председател

7000 Русе, п.к. 365, тел.: 082 834 208

vladimiriliev@abv.bg

 

18.  Сдружение ФТТ „Найден Киров“

Лице за контакти: Мониела Добрева - съпредседател

ул.”Тича” 1, тел.: 082 845 541

fttnkirov@yahoo.com

www.naidenkirov.hit.bg

 

19.  Сдружение „Артистисимо“

Лице за контакт: Иглика Пеева – председател

ул. „Проф. Асен Златаров” № 16, тел.: 0878 679 766

iglikapeeva@abv.bg

 

20.  Клуб приятели на музея „Народен парк Русенски Лом“

Лице за контакт: Цонка Христова

Тел.: 0887 244 308

Бул. „Скобелев“ № 7

E-mail: hristova@lomea.org

 

21.  Асоциация за промишлен дизайн – ИДЕА

Лице за контакти: Иван Белчев

ул. “Хан Аспарух” №10 А

тел.: 0885 875 238

E-mail: ivan.belchev@gmail.com

Тел.: 0897 454 078

 

22.  Сдружение "Парти Ентъртейнмънт"

Лице за контакти: Иво Минчев – Председател 
Тел.: 0878560690
E-mail: info@pge.bg

 

23.  ИМКА – Русе

Лице за контакт: Здравка Демирева

Русе, ул. Муткурова № 44

zdravkademireva@abv.bg

ymkarousse@gmail.com

www.bg-ymca.org

 

24.  Каритас – Русе

Лице за контакт: Стефан Марков

Русе, ул. „Богдан войвода“ №3

Тел.: 082 821512

caritas@ruse.techno-link.com

www.caritas-ruse.bg

 

25.  Сдружение „Импулс“

Лице за контакт: Петя Спасова

ул. „Даме Груев“ №3; Тел.: 0894456238

kraska_3112@abv.bg

 

26.  Сдружение „Еквилибриум“

Лице за контакти: Дейвид Бисет

Тел.: 0884 624598; 082 837618

d.bisset@eq-bg.com

office@eq-bg.com

www.eq-bg.com

 

27. Дирекция Природен парк „Русенски Лом“

Лице за контакт: Милко Белберов

0889 016808 / 082 828730

Бул. „Скобелев“ № 7

Е-mail: info@lomea.org

 

28. Клуб за спортни танци „Настроение“

Лице за контакт: Иван Деспотов – председател

тел.: 0887 795 580

despotov@abv.bg

 

29. Танцово училище „Ню Йорк, Ню Йорк“

Лице за контакт: Анна Върбанова

тел.: 0897 399 941

anna.varbanova@gmail.com

 

30.  Студио за модерен балет „Фрийдъм“

Лице за контакт: Анита Асенова

тел.: 0887 842 772

anita_freedom@yahoo.com

 

31.  Задруга на майсторите на народни художествени занаяти – Русе

Лице за контакт: Ангел Митрофанов – председател

ул. „Витоша” № 18

amitrofanov@abv.bg

 

32.  Авангард принт ЕООД

Лице за контакт: Светлозар Гиндянов - управител

ул. „Мидия-Енос” № 8, вх.2, тел.: 082 507 242

avangardprint@abv.bg

 

33.  Парнас ООД

Лице за контакт: Пламен Абаджиев – управител

ул. „Николай Здравков” № 2, тел.: 082 826 016

parnas@rousse.bg

www.parnas.bg

 

34.  Печатна база „Русе прес“

7001 Русе, ул. “Радецки” № 18

Тел.: (082) 826 826

телефон/факс: (082) 825 420

sales@rusepress.com

 

35.  Печатница „Дунав прес“ АД

Лице за контакт: Николай Алексиев - Изпълнителен директор

тел.: (082) 880 229

e-mail: nalexiev@dunavpress.com

 

36.  Съюз на свободните писатели - Русе

Лице за контакти: Йордан Василев – Председател

E-mail: sspruse@abv.bg


https://www.livechatalternative.com/