Пропускане до съдържанието на страницата

Управленска програма на Кмета на Община Русе

Мандат 2023 - 2027

Програма за управление на Община Русе за Мандат 2023 - 2027 г.

Презентация на Програма за управление на Община Русе за Мандат 2023 - 2027 г.


Мандат 2019 - 2023

Отчет на кмета Пенчо Милков за управлението на Община Русе през мандат 2019 - 2023 г.

Обобщение на отчета на кмета Пенчо Милков за управлението на Община Русе през мандат 2019 - 2023 г.

Презентация на отчета на кмета Пенчо Милков за управлението на Община Русе през мандат 2019 - 2023 г.

III година

Презентация към отчета на кмета Пенчо Милков за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

Отчет на кмета Пенчо Милков за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

Отчет на кмета Пенчо Милков за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г. - обобщение

II година

Презентация към отчета на кмета Пенчо Милков за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

Отчет на кмета Пенчо Милков за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г. - обобщение

Отчет на кмета Пенчо Милков за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

I година

Резултати от одитни доклади и финансови корекции по изпълнявани европейски проекти

Презентация към отчета на кмета Пенчо Милков за първата година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

Отчет на кмета Пенчо Милков за първата година от управлението на Община Русе през мандат 2019-2023 г.

 

Програма за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.


Мандат 2015-2019

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. - презентация

 

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от управлението на Община Русе през мандат 2015-2019 г.

Програма за управление на Община Русе за мандат 2015 - 2019 г.

 


Мандат 2011-2015

Програма за управление на Община Русе за мандат 2011 - 2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за управлението на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за четвъртата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за третата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за втората година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г.

Отчет на кмета Пламен Стоилов за първата година от програмата за управление на Община Русе през мандат 2011-2015 г. - презентация


https://www.livechatalternative.com/